Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel DURA
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel hydrochloride
FramleiðandiMylan dura GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Clopidogrel dura 75 mg filmuhúðaðar töflur

Klópídógrel

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdróklóríð).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

Inniheldur herta laxerolíu.

 

 

 

 

 

 

 

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

með

 

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

lengur

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

ekki

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur

 

er

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ

LyfiðLYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)100 filmuhúðaðar töflur

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/560/001-009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

ekki

lengur

 

15.

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐerBLINDRALETRI

 

Lyfið

 

 

Clopidogrel dura 75 mg

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Clopidogrel dura 75 mg filmuhúðaðar töflur

Klópídógrel

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Mylan dura GmbH

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf