Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel HCS (clopidogrel hydrochloride) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel HCS
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel hydrochloride
FramleiðandiHCS bvba  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Clopidogrel HCS 75 mg filmuhúðuð tafla klópídógrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur: 75 mg af klópídógreli (sem hýdróklóríð)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: herta laxerolíu. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur

28x1 filmuhúðuð tafla

30 filmuhúðaðar töflur

30x1 filmuhúðuð tafla

50 filmuhúðaðar töflur

50x1 filmuhúðuð tafla

56 filmuhúðaðar töflur

56x1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

84x1 filmuhúðuð tafla

90 filmuhúðaðar töflur

90x1 filmuhúðuð tafla

100 filmuhúðaðar töflur

100x1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

HCS bvba

H. Kennisstraat 53

B 2650 Edegem

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/651/001/IS

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/002/IS

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/003/IS

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/004/IS

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/005/IS

 

84 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/006/IS

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/007/IS

 

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/10/651/008/IS

 

28x1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/10/651/009/IS

 

28x1 filmuhúðuð tafla

(dagatalspakkning)

EU/1/10/651/010/IS

 

30x1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/10/651/011/IS

 

50x1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/10/651/012/IS

 

56x1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/10/651/013/IS

 

84x1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/10/651/014/IS

 

90x1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/10/651/015/IS

 

100x1 filmuhúðuð tafla

 

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Clopidogrel HCS 75 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR / (28, 28xl, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90, 90x1, 100, 100x1 filmuhúðaðar töflur)

1. HEITI LYFS

Clopidogrel HCS 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

HCS bvba

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM (ÞYNNUR (28xl filmuhúðaðar töflur – dagatalspakkning)

1. HEITI LYFS

Clopidogrel HCS 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

HCS bvba

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Mán

Þri

Mið Fim Fös Lau Sun

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf