Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – áletranir - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDuoTrav
ATC-kóðiS01ED51
Efnitravoprost / timolol
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR EITT GLAS 2,5 ml + ASKJA fyrir 3 x 2,5 ml GLÖS + ASKJA FYRIR 6 x 2,5 ml GLÖS

1.HEITI LYFS

DuoTrav 40 míkrógrömm/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn travóprost/tímólól

2.VIRK(T) EFNI

1 ml lausn inniheldur 40 míkrógrömm af travóprosti og 5 mg af tímólóli (sem tímólólmaleat)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur: Pólýkvaterníum-1, mannitól (E421), própýlen glýkól (E1520), pólýoxýetýlen hert laxerolía 40 (HCO-40), bórsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð og/eða saltsýra (til að stilla pH), hreinsað vatn.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn: 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í augu.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað

Opnað:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP glas

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP glas

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP glas

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE glas

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE glas

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE glas

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

duotrav

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á GLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

DuoTrav 40 míkrógrömm/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn travóprost/tímólól

Til notkunar í augu

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun <Opnið hér>

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað

Opnað:

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HLÍFÐARPOKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

DuoTrav 40 míkrógrömm/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn travóprost/tímólól

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf