Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edarbi (azilsartan medoxomil) – áletranir - C09CA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEdarbi
ATC-kóðiC09CA09
Efniazilsartan medoxomil
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI LYFS

Edarbi 20 mg töflur

Azilsartanmedoxomil

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg azilsartanmedoxomil (sem kalíum)

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

90 töflur

98 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/734/001 14 töflur

EU/1/11/734/002 28 töflur

EU/1/11/734/012 30 töflur

EU/1/11/734/003 56 töflur

EU/1/11/734/013 90 töflur

EU/1/11/734/004 98 töflur

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Edarbi 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:{númer}

SN:{númer}

NN:{númer}

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1. HEITI LYFS

Edarbi 20 mg töflur

Azilsartanmedoxomil

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda kennimerki

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Edarbi 40 mg töflur

Azilsartanmedoxomil

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg azilsartanmedoxomil (sem kalíum)

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/734/005 14 töflur

EU/1/11/734/006 28 töflur

EU/1/11/734/014 30 töflur

EU/1/11/734/007 56 töflur

EU/1/11/734/015 90 töflur

EU/1/11/734/008 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Edarbi 40 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:{númer}

SN:{númer}

NN:{númer}

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1. HEITI LYFS

Edarbi 40 mg töflur

Azilsartanmedoxomil

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda kennimerki

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Edarbi 80 mg töflur

Azilsartanmedoxomil

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg azilsartanmedoxomil (sem kalíum)

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörku

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/734/016 14 töflur

EU/1/11/734/009 28 töflur

EU/1/11/734/017 30 töflur

EU/1/11/734/010 56 töflur

EU/1/11/734/018 90 töflur

EU/1/11/734/011 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Edarbi 80 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:{númer}

SN:{númer}

NN:{númer}

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1. HEITI LYFS

Edarbi 80 mg töflur

Azilsartanmedoxomil

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda kennimerki

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf