Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – áletranir - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEfient
ATC-kóðiB01AC22
Efniprasugrel
FramleiðandiDaiichi Sankyo Europe GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM UMBÚÐUM

ASKJA 5 mg FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Efient 5 mg filmuhúðaðar töflur prasugrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg prasugrel (sem hýdróklóríð)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykur. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30x1 filmuhúðuð tafla

56 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90x1 filmuhúðuð tafla

98 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn lofti og raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Daiichi Sankyo Europe GmbH 81366 Munich

Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/503/001 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/002 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/003 30x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/08/503/004 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/005 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/006 90x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/08/503/007 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/015 30 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Efient 5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR 5 mg FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Efient 5 mg filmuhúðaðar töflur prasugrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

<MÁN, ÞRI, MIÐ, FIM, FÖS, LAU, SUN>

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM UMBÚÐUM

ASKJA 10 mg FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Efient 10 mg filmuhúðaðar töflur prasugrel

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg prasugrel (sem hýdróklóríð)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykur. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30x1 filmuhúðuð tafla

56 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90x1 filmuhúðuð tafla

98 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn lofti og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Daiichi Sankyo Europe GmbH 81366 Munich

Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/503/008 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/009 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/010 30x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/08/503/011 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/012 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/013 90x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/08/503/014 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/08/503/016 30 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Efient 10 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR 10 mg FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Efient 10 mg filmuhúðaðar töflur prasugrel

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

<MÁN, ÞRI, MIÐ, FIM, FÖS, LAU, SUN>

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf