Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – áletranir - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsElonva
ATC-kóðiG03GA09
Efnicorifollitropin alfa
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Elonva 100 míkróg stungulyf, lausn corifollitrópín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 100 míkróg corifollitrópín alfa í 0,5 ml stungulyfi, lausn.

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: natríumsítrat, súkrósi, pólýsorbat 20, metíónín, natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig, pH), saltsýra (til að stilla sýrustig, pH), vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 áfyllt sprauta með sjálfvirkum öryggisbúnaði (til að koma í veg fyrir stunguslys) og sæfð inndælingarnál. 0,5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aðeins til notkunar í eitt skipti.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð (s.c.)

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymsla í apóteki

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymsla hjá sjúklingi

Tveir valmöguleikar:

1.Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

2.Geymið við eða undir 25°C í ekki lengri tíma en 1 mánuð.

Geymið sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/609/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Elonva 100 míkróg stungulyf corifollitrópín alfa

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Elonva 150 míkróg stungulyf, lausn corifollitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 150 míkróg corifollitrópín alfa í 0,5 ml stungulyfi, lausn.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: natríumsítrat, súkrósi, pólýsorbat 20, metíónín, natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig, pH), saltsýra (til að stilla sýrustig, pH), vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 áfyllt sprauta með sjálfvirkum öryggisbúnaði (til að koma í veg fyrir stunguslys) og sæfð inndælingarnál. 0,5 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aðeins til notkunar í eitt skipti.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð (s.c.)

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymsla í apóteki

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymsla hjá sjúklingi

Tveir valmöguleikar:

1.Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

2.Geymið við eða undir 25°C í ekki lengri tíma en 1 mánuð. Geymið sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/609/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Elonva 150 míkróg. stungulyf, corifollitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf