Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – áletranir - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEmadine
ATC-kóðiS01GX06
Efniemedastine
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1 GLASI 5 ml & 10 ml

1.HEITI LYFSINS

EMADINE 0,5 mg/ml augndropar, lausn.

Emedastín.

2.VIRK(T) EFNI

Emedastín 0,5 mg/ml sem tvífúmarat.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur: benzalkónklóríð 0,1 mg/ml, trómetamól, natríumklóríð, hýprómellósa, saltsýra/natríumhýdroxíð (til að stilla pH), hreinsað vatn.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í auga. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað.

Opnað:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/095/001/IS 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002/IS 1 x 10 ml

13.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

emadine

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á GLASI 5 ml & 10 ml

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

EMADINE 0,5 mg/ml, augndropar lausn.

Emedastín.

Til notkunar í auga.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað.

Opnað:

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5ml.

10ml

6ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja fyrir 30 x 0,35 ml ílát & askja fyrir 60 x 0,35 ml ílát

1. HEITI LYFSINS

EMADINE 0,5 mg/ml augndropar, lausn, stakskammtur.

Emedastín

2. VIRK(T) EFNI

Emedastín 0,5 mg/ml sem tvífúmarat.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur: trómetamól, natríumklóríð, hýprómellósa, saltsýra, natríumhýdroxíð og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn; 0,35 ml x 30.

0,35 ml x 60

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í auga. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einungis til notkunar í eitt skipti; eitt ílát nægir til að meðhöndla bæði augu. Inniheldur ekki rotvarnarefni.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Fleygið ónotuðu innihaldi í stakskammtaíláti strax eftir notkun.

Fleygið ónotuðum ílátum einni viku eftir að pokinn er fyrst opnaður.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/095/003/IS 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004/IS 0,35 ml x 60

13. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

emadine

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM EÐA INNRI UMBÚÐUM EF ENGAR YTRI UMBÚÐIR ERU FYRIR HENDI

Þynnupoki

1. HEITI LYFSINS

EMADINE 0,5 mg/ml augndropar, lausn, stakskammtur.

Emedastín

2. VIRK(T) EFNI

Emedastín 0,5 mg/ml sem tvífúmarat.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur: trómetamól, natríumklóríð, hýprómellósa, saltsýra, natríumhýdroxíð og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn; 0,35 ml x 5.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Til notkunar í auga. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einungis til notkunar í eitt skipti; eitt ílát nægir til að meðhöndla bæði augu. Inniheldur ekki rotvarnarefni.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið ónotuðu innihaldi í stakskammtaíláti strax eftir notkun.

Fleygið ónotuðum ílátum einni viku eftir að pokinn er fyrst opnaður.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/095/003/IS 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004/IS 0,35 ml x 60

13. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Opnið pokann þar sem raufin er.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Stakskammtaílát

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

EMADINE.

Til notkunar í auga

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6 ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf