Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – áletranir - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEmend
ATC-kóðiA04AD12
Efniaprepitant
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR - STAÐALUMBÚÐIR (ASKJA)

1.HEITI LYFS

EMEND 40 mg hörð hylki

Aprepitant

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 40 mg aprepitant.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hart hylki

5 x 1 hart hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/007 1 hart hylki

EU/1/03/262/008 5 x 1 hart hylki

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

EMEND 40 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI Á ÞYNNUM

1. HEITI LYFS

EMEND 40 mg hörð hylki

Aprepitant

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR - STAÐALUMBÚÐIR (ASKJA)

1. HEITI LYFS

EMEND 80 mg hörð hylki

Aprepitant

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 80 mg aprepitant.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hart hylki

2-daga meðferðarpakkning sem inniheldur 2 x 80 mg hart hylki 5 x 1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/001 1 hart hylki

EU/1/03/262/002 2 x 1 hart hylki

EU/1/03/262/003 5 x 1 hart hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

EMEND 80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM (INNIHELDUR 2 HÖRÐ 80 MG HYLKI)

INNRI UMBÚÐIR - ÞREFÖLD - 2-daga meðferðarpakkning

1. HEITI LYFS

EMEND 80 mg hörð hylki

Aprepitant

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 80 mg aprepitant.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2-daga meðferðarpakkning sem inniheldur:

2 x 80 mg hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Vinsamlega lesið hjálagðan fylgiseðil áður en notkun hefst.

Sjá frekari upplýsingar um hvernig á að taka EMEND í hjálögðum fylgiseðli.

HVENÆR og HVERNIG á að taka EMEND

Læknirinn hefur ávísað EMEND, lyfi gegn uppköstum og ógleði, sem hjálp til að koma í veg fyrir ógleði og uppköst af völdum krabbameinslyfjameðferðar.

HVERNIG:

EMEND 80 mg hörð hylki eru tekin aðeins einu sinni á dag 2 daga í röð.

EMEND hylki má taka með eða án fæðu.

Ekki taka öll hylkin úr í einu.

Til að taka hylkin úr, þrýstið þeim í gegn frá þessari hlið.

Upphaf meðferðar HVENÆR:

Taktu eitt EMEND 80 mg hylki að morgni næstu 2 daga eftir krabbameinslyfjameðferð.

Dagur 1

Dagur 2

EMEND 80 mg hylki.

Þar sem ógleði og uppköst geta átt sér stað dagana eftir að þú færð krabbameinslyfjameðferð, er mikilvægt að þú takir EMEND í 2 daga í röð samkvæmt fyrirmælum læknisins.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI Á ÞYNNUM

1. HEITI LYFS

EMEND 80 mg hörð hylki

Aprepitant

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR - STAÐALUMBÚÐIR (ASKJA)

1. HEITI LYFS

EMEND 125 mg hörð hylki

Aprepitant

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 125 mg aprepitant.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hart hylki

5 x 1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/004 1 hart hylki

EU/1/03/262/005 5 x 1 hart hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

--

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

EMEND 125 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI Á ÞYNNUM

1. HEITI LYFS

EMEND 125 mg hörð hylki

Aprepitant

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR - STAÐALUMBÚÐIR (ASKJA)

1. HEITI LYFS

EMEND 165 mg hörð hylki

Aprepitant

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 165 mg af aprepitanti.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hart hylki

6 x 1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/009 1 hart hylki

EU/1/03/262/010 6 x 1 hart hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

EMEND 165 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI Á ÞYNNUM

1. HEITI LYFS

EMEND 165 mg hörð hylki

Aprepitant

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR - ÞREFÖLD PAKKNING (ASKJA) - 3-daga meðferðarpakkning

1. HEITI LYFS

EMEND 125 mg hörð hylki

EMEND 80 mg hörð hylki

Aprepitant

2. VIRK(T) EFNI

Hvert 125 mg hart hylki inniheldur 125 mg aprepitant.

Hvert 80 mg hart hylki inniheldur 80 mg aprepitant.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

3-daga meðferðarpakkning sem inniheldur:

1 x 125 mg hart hylki og

2 x 80 mg hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

--

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

EMEND 125 mg/80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM (INNIHELDUR 1 HART 125 MG HYLKI OG 2 HÖRÐ 80 MG HYLKI)

INNRI UMBÚÐIR - ÞREFÖLD - 3-daga meðferðarpakkning

1. HEITI LYFS

EMEND 125 mg hörð hylki

EMEND 80 mg hörð hylki

Aprepitant

2. VIRK(T) EFNI

Hvert 125 mg hart hylki inniheldur 125 mg aprepitant.

Hvert 80 mg hart hylki inniheldur 80 mg aprepitant.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

3-daga meðferðarpakkning sem inniheldur:

1 x 125 mg hart hylki og

2 x 80 mg hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Sjá frekari upplýsingar um hvernig á að taka EMEND í hjálögðum fylgiseðli.

HVENÆR og HVERNIG á að taka EMEND

Læknirinn hefur ávísað EMEND, lyfi gegn uppköstum og ógleði, sem hjálp til að koma í veg fyrir ógleði og uppköst af völdum krabbameinslyfjameðferðar.

HVERNIG:

EMEND er tekið aðeins einu sinni á dag 3 daga í röð.

EMEND hylki má taka með eða án fæðu.

Ekki taka öll hylkin úr í einu.

Til að taka hylkin úr, þrýstið þeim í gegn frá þessari hlið.

Upphaf meðferðar HVENÆR:

Taktu inn eitt EMEND 125 mg hylki 1 klukkustund ÁÐUR en krabbameinslyfjameðferðin hefst.

Dagur 1

EMEND 125 mg hylki

HVENÆR:

Taktu eitt EMEND 80 mg hylki að morgni næstu tvo daga.

Dagur 2

Dagur 3

EMEND 80 mg hylki.

Þar sem ógleði og uppköst geta átt sér stað dagana eftir að þú færð krabbameinslyfjameðferð, er mikilvægt að þú takir EMEND 3 daga í röð samkvæmt fyrirmælum læknisins.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist/EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/006

13. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – EMEND 125 mg mixtúruduft, dreifa

1. HEITI LYFS

EMEND 125 mg mixtúruduft, dreifa

Aprepitant

Fyrir börn 6 mánaða til yngri en 12 ára

2. VIRK(T) EFNI

Hvert skammtapoki inniheldur 125 mg aprepitant. Eftir blöndun inniheldur 1 ml af dreifu 25 mg aprepitant.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa og laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, dreifa

Einn skammtapoki, tvær munngjafarsprautur, ein hetta og eitt blöndunarmál.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/262/011

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

EMEND 125 mg mixtúruduft, dreifa

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Sakmmtapoki fyrir EMEND 125 mg mixtúruduft, dreifu

1. HEITI LYFS

EMEND 125 mg mixtúruduft, dreifa

Aprepitant

Til inntöku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf