Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – áletranir - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEmselex
ATC-kóðiG04BD10
Efnidarifenacin hydrobromide
FramleiðandiMerus Labs Luxco S.à R.L.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1.HEITI LYFS

Emselex 7,5 mg forðatöflur

Darifenacin

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg darifenacin (sem hýdróbrómíð).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 töflur

14 töflur

28 töflur

49 töflur

56 töflur

98töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lúxemborg

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/294/001

7 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

 

 

EU/1/04/294/002

14 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

 

 

EU/1/04/294/003

28 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/004

49 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/005

56 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/006

98 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/015

7 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

 

 

EU/1/04/294/016

14 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

 

EU/1/04/294/017

28 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

EU/1/04/294/018

49 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

EU/1/04/294/019

56 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

EU/1/04/294/020

98 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Emselex 7,5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM)

1. HEITI LYFS

Emselex 7,5 mg forðatöflur

Darifenacin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg darifenacin (sem hýdróbrómíð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

140 töflur

Fjölpakkning sem í eru 10 pakkningar, sem hver inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/294/013 (PVC/CTFE/álþynnur)

EU/1/04/294/027 (PVC/PVDC/álþynnur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Emselex 7,5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLÁA RAMMANS)

1. HEITI LYFS

Emselex 7,5 mg forðatöflur

Darifenacin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg darifenacin (sem hýdróbrómíð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

Hluti af fjölpakkningu sem í eru 10 pakkningar sem hver um sig inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/294/013 (PVC/CTFE/álþynnur)

EU/1/04/294/027 (PVC/PVDC/álþynnur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Emselex 7,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Emselex 7,5 mg forðatöflur

Darifenacin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Emselex 15 mg forðatöflur

Darifenacin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg darifenacin (sem hýdróbrómíð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 töflur

14 töflur

28 töflur

49 töflur

56 töflur

98töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/294/007

7 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

 

 

EU/1/04/294/008

14 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

 

 

EU/1/04/294/009

28 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/010

49 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/011

56 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/012

98 töflur (PVC/CTFE/álþynnur)

 

EU/1/04/294/021

7 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

 

 

EU/1/04/294/022

14 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

 

EU/1/04/294/023

28 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

EU/1/04/294/024

49 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

EU/1/04/294/025

56 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

EU/1/04/294/026

98 töflur (PVC/PVDC/álþynnur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Emselex 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM)

1. HEITI LYFS

Emselex 15 mg forðatöflur

Darifenacin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg darifenacin (sem hýdróbrómíð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

140 töflur

Fjölpakkning sem í eru 10 pakkningar, sem hver inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/294/014 (PVC/CTFE/álþynnur)

EU/1/04/294/028 (PVC/PVDC/álþynnur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Emselex 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLÁA RAMMANS)

1. HEITI LYFS

Emselex 15 mg forðatöflur

Darifenacin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg darifenacin (sem hýdróbrómíð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

Hluti af fjölpakkningu sem í eru 10 pakkningar sem hver um sig inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þynnurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/294/014 (PVC/CTFE/álþynnur)

EU/1/04/294/028 (PVC/PVDC/álþynnur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Emselex 15 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Emselex 15 mg forðatöflur

Darifenacin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf