Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Entacapone Orion (entacapone) – áletranir - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEntacapone Orion
ATC-kóðiN04BX02
Efnientacapone
FramleiðandiOrion Corporation

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA OG MERKIMIÐI Á GLASI

1.HEITI LYFS

Entacapone Orion 200 mg filmuhúðaðar töflur entacapon

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg entacapon,

3.HJÁLPAREFNI

sojalecitin.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Askja

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

175 filmuhúðaðar töflur

Merkimiði á glasi

30 töflur

60 töflur

100 töflur

175 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Askja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finnland

Merkimiði á glasi

Orion Corporation

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/11/708/001

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/11/708/002

60 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/11/708/003

100 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/11/708/004

175 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

entacapone orion 200 mg [einungis á öskju]

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni [einungis á öskju

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

[einungis á öskju]

PC: {númer}

SN: {númer}

< NN: {númer} >

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf