Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) – áletranir - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEnviage
ATC-kóðiC09XA02
Efnialiskiren
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR

1.HEITI LYFS

Enviage 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/406/001/IS

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/07/406/002/IS

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/07/406/003/IS

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/004/IS

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/005/IS

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/006/IS

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/008/IS

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enviage 150 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

ÞYNNA (DAGATALSPAKKNING)

1. HEITI LYFS

Enviage 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Sunnudagur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS)

1. HEITI LYFS

Enviage 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 14 töflur. 28 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 28 töflur. 49 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/406/007/IS

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

EU/1/07/406/009/IS

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

 

EU/1/07/406/010/IS

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enviage 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM)

1. HEITI LYFS

Enviage 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

84 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 28 töflur. 98 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur. 280 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/406/007/IS

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

EU/1/07/406/009/IS

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

 

EU/1/07/406/010/IS

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enviage 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Enviage 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/406/011/IS

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/07/406/012/IS

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/07/406/013/IS

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/014/IS

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/015/IS

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/406/016/IS

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enviage 300 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

ÞYNNA (DAGATALSPAKKNING)

1. HEITI LYFS

Enviage 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Sunnudagur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS)

1. HEITI LYFS

Enviage 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 14 töflur. 28 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 28 töflur. 30 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 30 töflur. 49 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/406/017/IS

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

EU/1/07/406/018/IS

90 filmuhúðaðar töflur (3x30)

 

 

 

EU/1/07/406/019/IS

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

 

EU/1/07/406/020/IS

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enviage 300 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM)

1. HEITI LYFS

Enviage 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

84 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 28 töflur. 90 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 30 töflur. 98 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur. 280 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/406/017/IS

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

EU/1/07/406/018/IS

90 filmuhúðaðar töflur (3x30)

 

 

 

EU/1/07/406/019/IS

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

 

EU/1/07/406/020/IS

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enviage 300 mg

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf