Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enyglid (repaglinide) – áletranir - A10BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEnyglid
ATC-kóðiA10BX02
Efnirepaglinide
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Enyglid 0,5 mg töflur

Repaglíníð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg af repaglíníði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

30 töflur

60 töflur

90 töflur

120 töflur

180 töflur

270 töflur

360 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 töflur: EU/1/09/580/001/IS

60 töflur: EU/1/09/580/002/IS

90 töflur: EU/1/09/580/003/IS

120 töflur: EU/1/09/580/004/IS

180 töflur: EU/1/09/580/019/IS

270 töflur: EU/1/09/580/005/IS

360 töflur: EU/1/09/580/006/IS

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enyglid 0,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Enyglid 0,5 mg töflur

Repaglíníð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA

1.HEITI LYFS

Enyglid 1 mg töflur

Repaglíníð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1 mg af repaglíníði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

30 töflur

60 töflur

90 töflur

120 töflur

180 töflur

270 töflur

360 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 töflur: EU/1/09/580/007/IS

60 töflur: EU/1/09/580/008/IS

90 töflur: EU/1/09/580/009/IS

120 töflur: EU/1/09/580/010/IS

180 töflur: EU/1/09/580/020/IS

270 töflur: EU/1/09/580/011/IS

360 töflur: EU/1/09/580/012/IS

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enyglid 1 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Enyglid 1 mg töflur

Repaglíníð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA

1.HEITI LYFS

Enyglid 2 mg töflur

Repaglíníð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2 mg af repaglíníði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

tafla

30 töflur

60 töflur

90 töflur

120 töflur

180 töflur

270 töflur

360 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 töflur: EU/1/09/580/013/IS

60 töflur: EU/1/09/580/014/IS

90 töflur: EU/1/09/580/015/IS

120 töflur: EU/1/09/580/016/IS

180 töflur: EU/1/09/580/021/IS

270 töflur: EU/1/09/580/017/IS

360 töflur: EU/1/09/580/018/IS

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enyglid 2 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Enyglid 2 mg töflur

Repaglíníð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf