Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – áletranir - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEperzan
ATC-kóðiA10BJ04
Efnialbiglutide
FramleiðandiGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - 4 penna pakkning

1.HEITI LYFS

Eperzan 30 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn. albiglútíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 30 mg í 0,5 ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, vatnsfrítt tvínatríumfosfat, trehalósatvíhýdrat, mannitól (E421), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

4 pennar

4 pennanálar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn.

Til notkunar undir húð

Einu sinni í viku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

Fargið pennanum eftir notkun.

Lesið fylgiseðilinn.

Eftir blöndun, bíðið í 15 mínútur fyrir inndælingu

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli við 2°C til 8°C.

Má ekki frjósa.

Penna má geyma við stofuhita, ekki hærri en 30°C, í að hámarki samtals 4 vikur fyrir notkun.

Notið innan 8 klst. frá blöndun.

Notið strax eftir að nálin er fest á.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline County Cork Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/908/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

eperzan 30

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIUMBÚÐUM

ASKJA - Fjölpakkning sem inniheldur 12 stakskammta penna og 12 nálar í pennana (3 pakkningar með 4 pennum og 4 nálum) - án blue box

1.HEITI LYFS

Eperzan 30 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn. albiglútíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 30 mg í 0,5 ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, vatnsfrítt tvínatríumfosfat, trehalós atvíhýdrat, mannitól (E421), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Hluti fjölpakkningar sem inniheldur 3 pakkningar, sem hver inniheldur 4 penna og 4 nálar í pennana. Má ekki selja einan sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn.

Til notkunar undir húð

Einu sinni í viku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

Fargið pennanum eftir notkun.

Lesið fylgiseðilinn.

Eftir blöndun, bíðið í 15 mínútur fyrir inndælingu

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli við 2°C til 8°C.

Má ekki frjósa.

Staka öskju með 4 pennum og 4 nálum má geyma við stofuhita, ekki hærri en 30°C, í að hámarki samtals 4 vikur fyrir notkun. Hinar öskjurnar skal geyma við 2°C til 8°C þar til þarf að nota þær.

Notið innan 8 klst. frá blöndun.

Notið strax eftir að nálin er fest á.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline County Cork Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/908/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

eperzan 30

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MIÐI Á YTRI UMBÚÐIR - Fjölpakkning sem inniheldur 12 stakskammta penna og 12 nálar í pennana (3 pakkningar með 4 pennum og 4 nálum) - með blue box

1.HEITI LYFS

Eperzan 30 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn. albiglútíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 30 mg í 0,5 ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, vatnsfrítt tvínatríumfosfat, trehalósatvíhýdr at, mannitól (E421), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Fjölpakkning: 12 pennar (3 öskjur með 4 pennum/4 nálum).

Má ekki selja einan sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn.

Til notkunar undir húð

Einu sinni í viku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

Fargið pennanum eftir notkun.

Lesið fylgiseðilinn.

Eftir blöndun, bíðið í 15 mínútur fyrir inndælingu

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli við 2°C til 8°C.

Má ekki frjósa.

Staka öskju með 4 pennum og 4 nálum má geyma við stofuhita, ekki hærri en 30°C, í að hámarki samtals 4 vikur fyrir notkun. Hinar öskjurnar skal geyma við 2°C til 8°C þar til þarf að nota þær.

Notið innan 8 klst. frá blöndun.

Notið strax eftir að nálin er fest á.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline County Cork Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/908/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

eperzan 30

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - 4 penna pakkning

1.HEITI LYFS

Eperzan 50 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn. albiglútíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 50 mg í 0,5 ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, vatnsfrítt tvínatríumfosfat, trehalósatvíhýdrat, mannitól (E421), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

4 pennar

4 pennanálar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn.

Til notkunar undir húð

Einu sinni í viku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

Fargið pennanum eftir notkun.

Lesið fylgiseðilinn.

Blöndunartími

Eftir blöndun, bíðið í 30 mínútur fyrir inndælingu

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli við 2°C til 8°C.

Má ekki frjósa.

Penna má geyma við stofuhita, ekki hærri en 30°C, í að hámarki samtals 4 vikur fyrir notkun.

Notið innan 8 klst. frá blöndun.

Notið strax eftir að nálin er fest á.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline County Cork Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/908/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

eperzan 50

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIUMBÚÐUM

ASKJA - Fjölpakkning sem inniheldur 12 stakskammta penna og 12 nálar í pennana (3 pakkningar með 4 pennum og 4 nálum) - án blue box

1.HEITI LYFS

Eperzan 50 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn. albiglútíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 50 mg í 0,5 ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, vatnsfrítt tvínatríumfosfat, trehalósatvíhýdr at, mannitól (E421), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Hluti fjölpakkningar sem inniheldur 3 pakkningar, sem hver inniheldur 4 penna og 4 nálar í pennana. Má ekki selja einan sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn.

Til notkunar undir húð

Einu sinni í viku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

Fargið pennanum eftir notkun.

Lesið fylgiseðilinn.

Blöndunartími

Eftir blöndun, bíðið í 30 mínútur fyrir inndælingu

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli við 2°C til 8°C.

Má ekki frjósa.

Staka öskju með 4 pennum og 4 nálum má geyma við stofuhita, ekki hærri en 30°C, í að hámarki samtals 4 vikur fyrir notkun. Hinar öskjurnar skal geyma við 2°C til 8°C þar til þarf að nota þær.

Notið innan 8 klst. frá blöndun.

Notið strax eftir að nálin er fest á.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline County Cork Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/908/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

eperzan 50

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MIÐI Á YTRI UMBÚÐIR - Fjölpakkning sem inniheldur 12 stakskammta penna og 12 nálar í pennana (3 pakkningar með 4 pennum og 4 nálum) - með blue box

1.HEITI LYFS

Eperzan 50 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn. albiglútíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 50 mg í 0,5 ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, vatnsfrítt tvínatríumfosfat, trehalósatvíhýdr at, mannitól (E421), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

Fjölpakkning: 12 pennar (3 öskjur með 4 pennum/4 nálum).

Má ekki selja einan sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn.

Til notkunar undir húð

Einu sinni í viku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Eingöngu einnota.

Fargið pennanum eftir notkun.

Lesið fylgiseðilinn.

Blöndunartími

Eftir blöndun, bíðið í 30 mínútur fyrir inndælingu

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli við 2°C til 8°C.

Má ekki frjósa.

Staka öskju með 4 pennum og 4 nálum má geyma við stofuhita, ekki hærri en 30°C, í að hámarki samtals 4 vikur fyrir notkun. Hinar öskjurnar skal geyma við 2°C til 8°C þar til þarf að nota þær.

Notið innan 8 klst. frá blöndun.

Notið strax eftir að nálin er fest á.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

GlaxoSmithKline Trading Services Limited Currabinny

Carrigaline County Cork Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/908/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

eperzan 50

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á ÁFYLLTAN LYFJAPENNA

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eperzan 30 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn albiglútíð

Til notkunar undir húð Einu sinni í viku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 mg

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á ÁFYLLTAN LYFJAPENNA

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eperzan 50 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn albiglútíð

Til notkunar undir húð Einu sinni í viku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 mg

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf