Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – áletranir - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsellaOne
ATC-kóðiG03AD02
Efniulipristal
FramleiðandiLaboratoire HRA Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1.HEITI LYFS

ellaOne 30 mg tafla. Úlipristal asetat.

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg úlipristal asetat.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 tafla.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Hafir þú notað ákveðin önnur lyf á síðustu 4 vikum, einkum við flogaveiki, berklum, HIV-sýkingu eða náttúrulyf sem innihalda jóhannesarjurt (sjá fylgiseðil), getur verið að ellaOne virki ekki eins vel. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú notar ellaOne.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger F-75003 Paris

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er ekki lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Neyðargetnaðarvörn

Takið eina töflu eins fljótt og hægt er eftir óvarðar samfarir eða eftir að getnaðarvörn bregst. Taka verður lyfið innan 120 klst. (5 daga) eftir óvarðar samfarir eða eftir að getnaðarvörn hefur brugðist.

QR-kóði sem tengist fylgiseðli skal fylgja með

Rafrænn fylgiseðill á

 

LAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTURRÍKI

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGÍA

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚLGARÍA

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÓATÍA

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÝPUR

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉKKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANMÖRK

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EISTLAND

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINNLAND

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAKKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÞÝSKALAND

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIKKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGVERJALAND

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍSLAND

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍRLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTALÍA

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITHÁEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÚXEMBORG

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

Á ekki við

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREGUR

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓLLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTÚGAL

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚMENÍA

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLÓVAKÍA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLÓVENÍA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÁNN

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÍÞJÓÐ

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRETLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ellaOne

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á ekki við.>

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<Á ekki við.>

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÁLÞYNNA

1. HEITI LYFS

ellaOne 30 mg tafla. Úlipristal asetat.

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

HRA Pharma.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf