Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fosavance (alendronic acid / colecalciferol) – áletranir - M05BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsFosavance
ATC-kóðiM05BB03
Efnialendronic acid / colecalciferol
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR FOSAVANCE 70 mg/2.800 a.e.

1.HEITI LYFS

FOSAVANCE 70 mg/2.800 a.e. töflur alendrónsýra/kólekalsíferól

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 70 mg af alendrónsýru (sem natríumþríhýdrat) og 70 míkrógrömm (2.800 a.e.) kólekalsíferól (D3-vítamín).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Laktósa og súkrósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

2 töflur

4 töflur

6 töflur

12 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einu sinni í viku.

Til inntöku.

Taktu eina töflu einu sinni í viku

Merktu við þann vikudag sem hentar þér best MÁN

ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU

SUN

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum þynnuumbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/310/001 (2 töflur)

EU/1/05/310/002 (4 töflur)

EU/1/05/310/003 (6 töflur)

EU/1/05/310/004 (12 töflur)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

FOSAVANCE

70 mg

2.800 a.e.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI Á ÞYNNUSPJÖLDUM FYRIR FOSAVANCE 70 mg/2.800 a.e.

1. HEITI LYFS

FOSAVANCE 70 mg/2.800 a.e. töflur alendrónsýra/kólekalsíferól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR FOSAVANCE 70 mg/5.600 a.e.

1. HEITI LYFS

FOSAVANCE 70 mg/5.600 a.e. töflur alendrónsýra/kólekalsíferól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 70 mg af alendrónsýru (sem natríumþríhýdrat) og 140 míkrógrömm (5.600 a.e.) kólekalsíferól (D3-vítamín).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Laktósa og súkrósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2 töflur

4 töflur

12 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einu sinni í viku.

Til inntöku.

Taktu eina töflu einu sinni í viku

Merktu við þann vikudag sem hentar þér best MÁN

ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU

SUN

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum þynnuumbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/310/006 (2 töflur)

EU/1/05/310/007 (4 töflur)

EU/1/05/310/008 (12 töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

FOSAVANCE

70 mg

5.600 a.e.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI Á ÞYNNUSPJÖLDUM FYRIR FOSAVANCE 70 mg/5.600 a.e.

1. HEITI LYFS

FOSAVANCE 70 mg/5.600 a.e. töflur alendrónsýra/kólekalsíferól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM (ASKJA)

Leiðbeiningakort

Mikilvægar upplýsingar

Hvernig á að nota FOSAVANCE töflur

1.Taktu eina töflu einu sinni í viku.

2.Veldu þann vikudag sem hentar þér best. Þegar þú ferð á fætur að morgni þess dags sem þú hefur valið, og fyrir fyrstu máltíð dagsins, drykki eða önnur lyf, áttu að gleypa (ekki mylja eða tyggja töfluna eða láta hana leysast upp í munninum) eina töflu af FOSAVANCE með fullu glasi af vatni (ekki sódavatni).

3.Haltu áfram með það sem þú gerir á venjulegum morgni. Þú getur setið, staðið eða gengið – vertu þó alltaf upprétt(ur). Ekki leggjast útaf, borða, drekka eða taka inn önnur lyf í minnst

30 mínútur. Ekki leggjast útaf fyrr en eftir fyrstu máltíð dagsins.

4.Mundu eftir því að taka FOSAVANCE einu sinni í hverri viku á sama vikudeginum, eins lengi og læknirinn hefur sagt til um.

Ef þú gleymir skammti skaltu taka eina FOSAVANCE töflu strax morguninn eftir að þú uppgötvaðir það. Taktu ekki tvær töflur sama daginn. Haltu áfram að taka eina töflu einu sinni í viku, á þeim degi sem upphaflega var valinn.

Það eru mikilvægar viðbótarupplýsingar um hvernig nota á FOSAVANCE í fylgiseðlinum sem er í pakkanum: Vinsamlegast lestu hann gaumgæfilega.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf