Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – áletranir - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGalafold
ATC-kóðiAmicus Therapeu
Efnimigalastat hydrochloride
FramleiðandiAuthorised

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Galafold 123 mg hörð hylki migalastat

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur migalastat hýdróklóríð sem jafngildir 123 mg af migalastati

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Takið á fastandi maga, a.m.k. 2 klst. fyrir eða eftir mat, á sama tíma á hverjum degi. Gleypið hylkin í heilu lagi. Hylkið má hvorki skera, mylja né tyggja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Taktu Galafold hylki annan hvern dag og þrýstu út götuðu hringjunum á þynnuvasanum þá daga sem þú tekur ekki Galafold.

Leiðbeiningar um opnun

1.ÞRÝSTU á og haltu niðri flipanum til vinstri

2.DRAGÐU kortið út til hægri

3.ÝTTU kortinu í gegnum þynnuna

4.ÝTTU kortinu aftur inn í hulstrið

Til að nálgast fylgiseðlilinn skaltu skanna kóðann hér fyrir neðan.

+ www.galafoldsmpc.co.uk

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1082/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

galafold 123 mg hörð hylki

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

ÞYNNUVASI

1. HEITI LYFS

Galafold 123 mg hörð hylki migalastat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

Þrýstið götuðu hringjunum út þá daga sem þú tekur ekki Galafold.

Galafold á að taka annan hvern dag.

Upphafsdagsetning:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ÁLÞYNNA

1. HEITI LYFS

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf