Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – áletranir - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGardasil 9
ATC-kóðiJ07BM
Efnihuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
FramleiðandiSanofi Pasteur MSD

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI ÖSKJU

Hettuglas með stökum skammti, pakkning með 1 einingu

1.HEITI LYFS

Gardasil 9 stungulyf, dreifa

9-gilt bóluefni gegn mannapapillomaveiru (raðbrigði, aðsogað)

2.

VIRK(T) EFNI

 

1 skammtur (0,5 ml):

 

HPV af gerð 6 L1 prótein

30 µg

HPV af gerð 11 og 18 L1 prótein

40 µg

HPV af gerð 16 L1 prótein

60 µg

HPV af gerð 31, 33, 45, 52 og 58 L1 prótein

20 µg

aðsogað á myndlaust álhýdroxýfosfatsúlfat (0,5 mg Al)

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Natríumklóríð, L-histidín, pólýsorbat 80, natríumbórat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 hettuglas (0,5 ml).

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva.

Hristið vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1007/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á MERKIMIÐA HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gardasil 9 Inndæling i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur (0,5 ml)

6.ANNAÐ

MSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á YTRI ÖSKJU

Áfyllt sprauta með 2 nálum, pakkning með 1 eða 10 einingum

1. HEITI LYFS

Gardasil 9 stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu

9-gilt bóluefni gegn mannapapillomaveiru (raðbrigði, aðsogað)

2.

VIRK(T) EFNI

 

1 skammtur (0,5 ml):

 

HPV af gerð 6 L1 prótein

30 µg

HPV af gerð 11 og 18 L1 prótein

40 µg

HPV af gerð 16 L1 prótein

60 µg

HPV af gerð 31, 33, 45, 52 og 58 L1 prótein

20 µg

aðsogað á myndlaust álhýdroxýfosfatsúlfat (0,5 mg Al)

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Natríumklóríð, L-histidín, pólýsorbat 80, natríumbórat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 áfyllt sprauta (0,5 ml) með 2 nálum

10 áfylltar sprautur (0,5 ml) með 2 nálum hver

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva.

Hristið vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áletrun á merkimiða áfylltrar sprautu

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gardasil 9

Inndæling

i.m.

9-gilt bóluefni gegn mannapapillomaveiru

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ÁÁÁÁ}

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur (0,5 ml)

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf