Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glubrava (metformin hydrochloride / pioglitazone...) – áletranir - A10BD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGlubrava
ATC-kóðiA10BD05
Efnimetformin hydrochloride / pioglitazone hydrochloride
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1.HEITI LYFS

Glubrava 15 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

Pioglitazón/Metformin hýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð) og 850 mg metformin hýdróklóríð.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

56 töflur

60 töflur

90 töflur

98 töflur

180 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/421/001 14 töflur

EU/1/07/421/002 28 töflur

EU/1/07/421/003 30 töflur

EU/1/07/421/004 50 töflur

EU/1/07/421/005 56 töflur

EU/1/07/421/006 60 töflur

EU/1/07/421/007 90 töflur

EU/1/07/421/008 98 töflur

EU/1/07/421/009 180 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Glubrava 15 mg/850 mg töflur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Glubrava 15 mg/850 mg töflur

Pioglitazón/Metformin hýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda (fyrirtækismerki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (SKAMMSTÖFUN FYRIR HVERN DAG VIKUNAR FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR)

Má 1

Má 2

Þri 1

Þri 2

Mi 1

Mi 2

Fi 1

Fi 2

Fö 1

Fö 2

Lau 1

Lau 2

Su 1

Su 2

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf