Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – áletranir - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC-kóðiJ04AA01
Efnipara-aminosalicylic acid
FramleiðandiLucane Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

1.HEITI LYFS

GRANUPAS 4 g magasýruþolið kyrni

Para-amínósalicýlsýra

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtapoki inniheldur 4 g af para-amínósalicýlsýru.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Magasýruþolið kyrni 30 skammtapokar Kvörðuð mæliskeið

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku

Má hvorki tyggja né mylja.

Varúð: Notið ekki ef skammtapoki er útblásinn eða ef kyrnið hefur tapað ljósbrúna lit sínum og er orðið dökkbrúnt eða fjólublátt.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 París

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/896/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GRANUPAS 4 g

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

SKAMMTAPOKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GRANUPAS 4 g magasýruþolið kyrni

Para-amínósalicýlsýra

Til inntöku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

4 g

6.ANNAÐ

Varúð: Notið ekki ef skammtapoki er útblásinn eða ef kyrnið hefur tapað ljósbrúna lit sínum og er orðið dökkbrúnt eða fjólublátt.

Má hvorki tyggja né mylja. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf