Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grastofil (filgrastim) – áletranir - L03AA02

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGrastofil
ATC-kóðiL03AA02
Efnifilgrastim
FramleiðandiApotex Europe BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1.HEITI LYFS

Grastofil 30 milljón ein./0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn filgrastim

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljón ein. filgrastims í 0,5 ml (0,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Ediksýra, natríum hýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta (0,5 ml)

5 áfylltar sprautur (0,5 ml)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

Hristið ekki.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/877/001 1 áfyllt sprauta

EU/1/13/877/002 5 áfylltar sprautur

13. LOTUNÚMER

Lotunr.:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Grastofil 30 milljón ein./0,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Grastofil 30 milljón ein./0,5 ml stungulyf eða innrennslislyf, lausn filgrastim

s.c./i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

Grastofil 48 milljón ein,/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljón ein. filgrastims í 0,5 ml (0, 6 mg/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Ediksýra, natríum hýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta (0,5 ml)

5 áfylltar sprautur (0,5 ml)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

Hristið ekki.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/877/003 1 áfyllt sprauta

EU/1/13/877/004 5 áfylltar sprautur

13. LOTUNÚMER

Lotunr.:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Grastofil 48 milljón ein./0,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Grastofil 48 milljón ein./0,5 ml stungulyf eða innrennslislyf, lausn filgrastim

s.c./i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf