Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – áletranir - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHexyon
ATC-kóðiJ07CA09
Efnidiphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
FramleiðandiSanofi Pasteur Europe

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Hexyon – Askja fyrir áfyllta sprautu án nálar. Pakkning með 1, 10 eða 50 einingum.

Hexyon – Askja fyrir áfyllta sprautu með einni aðskilinni nál. Pakkning með 1 eða 10 einingum. Hexyon – Askja fyrir áfyllta sprautu með tveimur aðskildum nálum. Pakkning með 1 eða 10 einingum.

1.HEITI LYFS

Hexyon, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu

Samtengt bóluefni gegn barnaveiki, stífkrampa, kíghósta (frumulaust, hlutar), lifrarbólgu B (rDNA), mænusótt (óvirkjað) og Haemophilus influenzae af gerð b (aðsogað)

DTaP-IPV-HB-Hib

2.VIRK(T) EFNI

Einn skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Barnaveikiafeitur

≥ 20 a.e.

 

Stífkrampaafeitur

≥ 40 a.e.

 

Bordetella kíghósta mótefnavakar: Kíghóstaafeitur/Þráðlaga rauðkornakekkir

25/25µg

 

40/8/32 DU

 

Lifrarbólga B yfirborðsmótefnavaki

10 µg

 

Haemophilus influenzae af gerð b, fjölsykra

12 µg

 

samtengt stífkrampapróteini

22-36 µg

3.HJÁLPAREFNI

Tvínatríumvetnisfosfat

Kalíumtvívetnisfosfat

Trómetamól

Sakkarósi

Lífsnauðsynlegar amínósýrur svo sem L-fenýlalanín

Vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu. 1 áfyllt sprauta (0,5 ml) án nálar 10 áfylltar sprautur (0,5 ml) án nála 50 áfylltar sprautur (0,5 ml) án nála 1 áfyllt sprauta (0,5 ml) með 1 nál

10 áfylltar sprautur (0,5 ml) með 10 nálum

1 áfyllt sprauta (0,5 ml) með 2 nálum

10 áfylltar sprautur (0,5 ml) með 20 nálum

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inndælingar í vöðva.

Hristið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið bóluefnið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Hexyon - Askja fyrir áfyllta sprautu án nálar. Fjölpakkning með 50 (5x10) (inniheldur „blue box“)

1. HEITI LYFS

Hexyon, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu

Samtengt bóluefni gegn barnaveiki, stífkrampa, kíghósta (frumulaust, hlutar), lifrarbólgu B (rDNA), mænusótt (óvirkjað) og Haemophilus influenzae af gerð b (aðsogað)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. VIRK(T) EFNI

Einn skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Barnaveikiafeitur

≥ 20 a.e.

 

Stífkrampaafeitur

≥ 40 a.e.

 

Bordetella kíghósta mótefnavakar: Kíghóstaafeitur/Þráðlaga rauðkornakekkir

25/25µg

 

40/8/32 DU

 

Lifrarbólga B yfirborðsmótefnavaki

10 µg

 

Haemophilus influenzae af gerð b, fjölsykra

12 µg

 

samtengt stífkrampapróteini

22-36 µg

3. HJÁLPAREFNI

Tvínatríumvetnisfosfat

Kalíumtvívetnisfosfat

Trómetamól

Sakkarósi

Lífsnauðsynlegar amínósýrur svo sem L-fenýlalanín

Vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

Fjölpakkning: 50 (5 pakkningar með 10) áfylltar sprautur (0,5 ml) án nála.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inndælingar í vöðva.

Hristið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið bóluefnið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/829/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Hexyon - Askja fyrir áfyllta sprautu án nálar. Pakkning með 10 fyrir fjölpakkningu (án „blue box“)

1. HEITI LYFS

Hexyon, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu

Samtengt bóluefni gegn barnaveiki, stífkrampa, kíghósta (frumulaust, hlutar), lifrarbólgu B (rDNA), mænusótt (óvirkjað) og Haemophilus influenzae af gerð b (aðsogað)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. VIRK(T) EFNI

Einn skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Barnaveikiafeitur

≥ 20 a.e.

 

Stífkrampaafeitur

≥ 40 a.e.

 

Bordetella kíghósta mótefnavakar: Kíghóstaafeitur/Þráðlaga rauðkornakekkir

25/25µg

 

40/8/32 DU

 

Lifrarbólga B yfirborðsmótefnavaki

10 µg

 

Haemophilus influenzae af gerð b, fjölsykra

12 µg

 

samtengt stífkrampapróteini

22-36 µg

3. HJÁLPAREFNI

Tvínatríumvetnisfosfat

Kalíumtvívetnisfosfat

Trómetamól

Sakkarósi

Lífsnauðsynlegar amínósýrur svo sem L-fenýlalanín

Vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu. 10 áfylltar sprautur (0,5 ml) án nála.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inndælingar í vöðva.

Hristið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið bóluefnið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/829/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Hexyon – Askja fyrir hettuglas. Pakkning með 10 einingum.

1. HEITI LYFS

Hexyon, stungulyf

Samtengt bóluefni gegn barnaveiki, stífkrampa, kíghósta (frumulaust, hlutar), lifrarbólgu B (rDNA), mænusótt (óvirkjað) og Haemophilus influenzae af gerð b (aðsogað)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. VIRK(T) EFNI

Einn skammtur (0,5 ml) inniheldur:

Barnaveikiafeitur

≥ 20 a.e.

Stífkrampaafeitur

≥ 40 a.e.

Bordetella kíghósta mótefnavakar: Kíghóstaafeitur/Þráðlaga rauðkornakekkir

25/25µg

40/8/32 DU

Lifrarbólga B yfirborðsmótefnavaki

10 µg

Haemophilus influenzae af gerð b, fjölsykra

12 µg

 

samtengt stífkrampapróteini

22-36 µg

3. HJÁLPAREFNI

Tvínatríumvetnisfosfat

Kalíumtvívetnisfosfat

Trómetamól

Sakkarósi

Lífsnauðsynlegar amínósýrur svo sem L-fenýlalanín

Vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. 10 hettuglös (0,5 ml)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inndælingar í vöðva.

Hristið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið bóluefnið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/829/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Límmiði– Áfyllt sprauta

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Hexyon, stungulyf, dreifa DTaP-IPV-HB-Hib

i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur = (0,5 ml)

6.ANNAÐ

Sanofi Pasteur Europe

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Límmiði – Hettuglas.

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Hexyon, stungulyf, dreifa DTaP-IPV-HB-Hib

i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur = (0,5 ml)

6. ANNAÐ

Sanofi Pasteur Europe

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf