Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hizentra (human normal immunoglobulin (SCIg)) – áletranir - J06BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHizentra
ATC-kóðiJ06BA01
Efnihuman normal immunoglobulin (SCIg)
FramleiðandiCSL Behring GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Hizentra, 200 mg/ml stungulyf, lausn gefið undir húð immunoglobulinum humanum normale (SCIg)

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml inniheldur:

Blóðvökvaprótein úr mönnum 200 mg

IgG....................................................

≥ 98%

IgA..................................

≤ 50 míkrógrömm

1 g/5 ml

 

2 g/10 ml

 

 

4 g/20 ml

 

 

10 g/50 ml

 

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: L-prólín, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf.

Lesið fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 x 5 ml

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

10 x 5 ml

10 x 10 ml

10 x 20 ml

10 x 50 ml

20 x 5 ml

20 x 10 ml

20 x 20 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Sprautið ekki í æð.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 °C.

Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CSL Behring GmbH D-35041 Marburg Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/687/001 1 x 5 ml

EU/1/11/687/002 10 x 5 ml

EU/1/11/687/003 20 x 5 ml

EU/1/11/687/004 1 x 10 ml

EU/1/11/687/005 10 x 10 ml

EU/1/11/687/006 20 x 10 ml

EU/1/11/687/010 1 x 20 ml

EU/1/11/687/011 10 x 20 ml

EU/1/11/687/012 20 x 20 ml

EU/1/11/687/013 1 x 50 ml

EU/1/11/687/014 10 x 50 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Hizentra

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Hizentra, 200 mg/ml stungulyf, lausn gefið undir húð immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Eingöngu til notkunar undir húð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 g/5 ml

2 g/10 ml

4 g/20 ml

10 g/50 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf