Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INOmax (nitric oxide) – áletranir - R07AX

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsINOmax
ATC-kóðiR07AX
Efninitric oxide
FramleiðandiLinde Healthcare AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMAFRAM Á INNRIUMBÚÐUM

2 lítra gashylki

1.HEITI LYFS

INOmax 400 ppm mól/mól innöndunargas.

Nituroxíð.

2.VIRK(T) EFNI

Nituroxíð (NO) 400 ppm mól/mól.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig nitur.

4.LYFJAFORM OGINNIHALD

Innöndunargas

Þegar 2 lítra gashylki er fyllt við 155 bara raunþrýsting fást 307 lítrar af gasi við 1 bars þrýsting við 15°C.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í öndunarfæri.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gangið úr skugga um að foreldrar/forráðamenn hafi lesið og skilið fylgiseðilinn áður en barninu er gefið lyfið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fylgja verður öllum reglum um meðhöndlun þrýstihylkja.

Geymið gashylkin upprétt í vel loftræstu rými.

Verndið gashylkin fyrir hnjaski, áföllum, tæringu og eldfimum efnum, raka, hita- eða íkveikjuvöldum.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIRVIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGSVEGNA LYFSINSÞAR SEM VIÐ Á

Ekki má henda notuðum gashylkjum. Öllum gashylkjum á að skila til birgðasala til förgunar.

11.NAFN OGHEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/194/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMAFRAM Á INNRIU MBÚÐUM

10 lítra gashylki

1. HEITI LYFS

INOmax 400 ppm mól/mól innöndunargas.

Nituroxíð.

2. VIRK(T) EFNI

Nituroxíð (NO) 400 ppm mól/mól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig nitur.

4. LYFJAFORM OGINNIHALD

Innöndunargas

Þegar 10 lítra gashylki er fyllt við 155 bara raunþrýsting fást 1535 lítrar af gasi við 1 bars þrýsting við 15°C.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í öndunarfæri.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gangið úr skugga um að foreldrar/forráðamenn hafi lesið og skilið fylgiseðilinn áður en barninu er gefið lyfið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fylgja verður öllum reglum um meðhöndlun þrýstihylkja.

Geymið gashylkin upprétt í vel loftræstu rými.

Verndið gashylkin fyrir hnjaski, áföllum, tæringu og eldfimum efnum, raka, hita- eða íkveikjuvöldum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIRVIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGSVEGNA LYFSINSÞAR SEM VIÐ Á

Ekki má henda notuðum gashylkjum. Öllum gashylkjum á að skila til birgðasala til förgunar.

11.NAFN OGHEIMILISFANGHANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/194/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMAFRAM Á INNRIUMBÚÐUM

2 lítra gashylki

1. HEITI LYFS

INOmax 800 ppm mól/mól innöndunargas.

Nituroxíð.

2. VIRK(T) EFNI

Nituroxíð (NO) 800 ppm mól/mól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig nitur.

4. LYFJAFORM OGINNIHALD

Innöndunargas

Þegar 2 lítra gashylki er fyllt við 155 bara raunþrýsting fást 307 lítrar af gasi við 1 bars þrýsting við 15°C.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í öndunarfæri.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gangið úr skugga um að foreldrar/forráðamenn hafi lesið og skilið fylgiseðilinn áður en barninu er gefið lyfið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fylgja verður öllum reglum um meðhöndlun þrýstihylkja.

Geymið gashylkin upprétt í vel loftræstu rými.

Verndið gashylkin fyrir hnjaski, áföllum, tæringu og eldfimum efnum, raka, hita- eða íkveikjuvöldum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIRVIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGSVEGNA LYFSINSÞAR SEM VIÐ Á

Ekki má henda notuðum gashylkjum. Öllum gashylkjum á að skila til birgðasala til förgunar.

11.NAFN OGHEIM ILISFANGMARKAÐSLEYFISHAFA

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/194/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMAFRAM Á INNRIUMBÚÐUM

10 lítra gashylki

1. HEITI LYFS

INOmax 800 ppm mól/mól innöndunargas.

Nituroxíð.

2. VIRK(T) EFNI

Nituroxíð (NO) 800 ppm mól/mól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig nitur.

4. LYFJAFORM OGINNIHALD

Innöndunargas

Þegar 10 lítra gashylki er fyllt við 155 bara raunþrýsting fást 1535 lítrar af gasi við 1 bars þrýsting við 15°C.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í öndunarfæri.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gangið úr skugga um að foreldrar/forráðamenn hafi lesið og skilið fylgiseðilinn áður en barninu er gefið lyfið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Fylgja verður öllum reglum um meðhöndlun þrýstihylkja.

Geymið gashylkin upprétt í vel loftræstu rými.

Verndið gashylkin fyrir hnjaski, áföllum, tæringu og eldfimum efnum, raka, hita- eða íkveikjuvöldum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIRVIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGSVEGNA LYFSINSÞAR SEM VIÐ Á

Ekki má henda notuðum gashylkjum. Öllum gashylkjum á að skila til birgðasala til förgunar.

11. NAFN OGHEIMILISFANGHANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Linde Healthcare AB

SE-181 81 Lidingö

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/194/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf