Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iclusig (ponatinib) – áletranir - L01XE24

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsIclusig
ATC-kóðiL01XE24
Efniponatinib
FramleiðandiAriad Pharma Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA OG ÁLETRUN Á LYFJAGLAS

1.HEITI LYFS

Iclusig 15 mg filmuhúðaðar töflur

Pónatíníb

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg pónatíníb (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

60 töflur

180 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ytri askja:

Ekki má kyngja þurrkhylkinu sem er að finna í lyfjaglasinu.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegu íláti til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Incyte Biosciences UK Ltd.

Riverbridge House

Guildford Road, Leatherhead

Surrey KT22 9AD

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/13/839/001

 

 

 

 

60 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/13/839/002

180 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/13/839/005

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja:

Iclusig 15 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA OG ÁLETRUN Á LYFJAGLAS

1. HEITI LYFS

Iclusig 30 mg filmuhúðaðar töflur

Pónatíníb

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 30 mg pónatíníb (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ytri askja:

Ekki má kyngja þurrkhylkinu sem er að finna í lyfjaglasinu.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegu íláti til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Incyte Biosciences UK Ltd.

Riverbridge House

Guildford Road, Leatherhead

Surrey KT22 9AD

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/839/006

 

30 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja:

Iclusig 30 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA OG ÁLETRUN Á LYFJAGLAS

1. HEITI LYFS

Iclusig 45 mg filmuhúðaðar töflur

Pónatíníb

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 45 mg pónatíníb (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

90 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ytri askja:

Ekki má kyngja þurrkhylkinu sem er að finna í lyfjaglasinu.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegu íláti til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Incyte Biosciences UK Ltd.

Riverbridge House

Guildford Road, Leatherhead

Surrey KT22 9AD

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/839/003

 

 

30 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/13/839/004

90 filmuhúðaðar töflur.

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja:

Iclusig 45 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf