Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmacombi (irbesartan / hydrochlorothiazide) – áletranir - C09DA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsIfirmacombi
ATC-kóðiC09DA04
Efniirbesartan / hydrochlorothiazide
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg af irbesartani (sem irbesartanhýdróklóríð) og 12,5 mg af hýdróklórtíazíði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/673/001/IS (14 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/002/IS (28 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/003/IS (30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/004/IS (56 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/005/IS (56 x 1 filmuhúðuð tafla)

EU/1/11/673/006/IS (84 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/007/IS (90 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/008/IS (98 filmuhúðaðar töflur)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg af irbesartani (sem irbesartanhýdróklóríð) og 12,5 mg af hýdróklórtíazíði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/673/009/IS (14 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/010/IS (28 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/011/IS (30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/012/IS (56 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/013/IS (56 x 1 filmuhúðuð tafla)

EU/1/11/673/014/IS (84 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/015/IS (90 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/016/IS (98 filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Ifirmacombi 300 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg af irbesartani (sem irbesartanhýdróklóríð) og 25 mg af hýdróklórtíazíði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/673/017/IS (14 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/018/IS (28 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/019/IS (30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/020/IS (56 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/021/IS (56 x 1 filmuhúðuð tafla)

EU/1/11/673/022/IS (84 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/023/IS (90 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/11/673/024/IS (98 filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ifirmacombi 300 mg/25 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Ifirmacombi 300 mg/25 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf