Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmasta (Irbesartan Krka) (irbesartan hydrochloride) – áletranir - C09CA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsIfirmasta (Irbesartan Krka)
ATC-kóðiC09CA04
Efniirbesartan hydrochloride
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM SAMANBROTIN ASKJA

1.HEITI LYFS

Ifirmasta 75 mg filmuhúðaðar töflur

Irbesartan

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af irbesartani (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laxerolíu. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/001

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/002

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/019

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/003

56 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/08/480/004

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/005

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/020

98 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/006

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ifirmasta 75 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

PVC/PE/PVDC/ál

1. HEITI LYFS

Ifirmasta 75 mg filmuhúðaðar töflur

Irbesartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM SAMANBROTIN ASKJA

1. HEITI LYFS

Ifirmasta 150 mg filmuhúðaðar töflur

Irbesartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg af irbesartani (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laxerolíu. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/007

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/008

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/021

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/009

56 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/08/480/010

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/011

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/022

98 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ifirmasta 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

PVC/PE/PVDC/ál

1. HEITI LYFS

Ifirmasta 150 mg filmuhúðaðar töflur

Irbesartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM SAMANBROTIN ASKJA

1. HEITI LYFS

Ifirmasta 300 mg filmuhúðaðar töflur

Irbesartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg af irbesartani (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laxerolíu. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðuð tafla

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/013

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/014

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/023

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/015

56 x 1 filmuhúðuð tafla: EU/1/08/480/016

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/017

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/024

98 filmuhúðaðar töflur: EU/1/08/480/018

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ifirmasta 300 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

PVC/PE/PVDC/ál

1. HEITI LYFS

Ifirmasta 300 mg filmuhúðaðar töflur

Irbesartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf