Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprida (amlodipine (as besylate) / valsartan) – áletranir - C09DB01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsImprida
ATC-kóðiC09DB01
Efniamlodipine (as besylate) / valsartan
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR
1. HEITI LYFS
Imprida 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 80 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

með

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

lengur

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

56x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

98x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

280x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fy ir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/373/001

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/373/002

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/003

28 filmuhúðaðar töflur

 

með

EU/1/06/373/004

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/373/005

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/006

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/007

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

lengur

 

 

EU/1/06/373/008

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/06/373/025

56x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

EU/1/06/373/026

98x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

EU/1/06/373/027

280x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

13. LOTUNÚMER

Lot

 

er

ekki

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

markaðsleyfi

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imprida 5 mg/80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)
1. HEITI LYFS
Imprida 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 80 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

70 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 14 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekkimeðmá selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

lengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK

er VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. Lyfið

FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/373/034

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

EU/1/06/373/037

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Imprida 5 mg/80 mg

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (MEÐ „BLUE BOX“)
1. HEITI LYFS
Imprida 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 80 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

Fjölpakkning: 280

(4 öskjur sem hver inniheldur 70) filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 280

(20 öskjur sem hver inniheldur 14) filmuhú a

ar töflur

 

með

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖKer VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. LyfiðFYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/373/034

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

EU/1/06/373/037

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Imprida 5 mg/80 mg

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imprida 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Lyfið

 

ekki

lengur

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR
1. HEITI LYFS
Imprida 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

með

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

lengur

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

56x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

98x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

280x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fy ir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/373/009

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/373/010

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/011

28 filmuhúðaðar töflur

 

með

EU/1/06/373/012

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/373/013

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/014

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/015

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

lengur

 

 

EU/1/06/373/016

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/06/373/028

56x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

EU/1/06/373/029

98x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

EU/1/06/373/030

280x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

13. LOTUNÚMER

Lot

 

er

ekki

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

markaðsleyfi

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imprida 5 mg/160 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)
1. HEITI LYFS
Imprida 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

70 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 14 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekkimeðmá selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖKer VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. LyfiðFYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/373/035

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

EU/1/06/373/038

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Imprida 5 mg/160 mg

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (MEÐ „BLUE BOX“)
1. HEITI LYFS
Imprida 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

Fjölpakkning: 280

(4 öskjur sem hver inniheldur 70) filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 280

(20 öskjur sem hver inniheldur 14) filmuhú a

ar töflur

 

með

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖKer VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. LyfiðFYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/373/035

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

EU/1/06/373/038

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Imprida 5 mg/160 mg

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imprida 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Lyfið

 

ekki

lengur

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR
1. HEITI LYFS
Imprida 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 10 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

með

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

lengur

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

56x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

98x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

280x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fy ir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/373/017

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/373/018

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/019

28 filmuhúðaðar töflur

 

með

EU/1/06/373/020

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/373/021

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/022

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/06/373/023

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

lengur

 

 

EU/1/06/373/024

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/06/373/031

56x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

EU/1/06/373/032

98x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

EU/1/06/373/033

280x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

13. LOTUNÚMER

Lot

 

er

ekki

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

markaðsleyfi

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imprida 10 mg/160 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)
1. HEITI LYFS
Imprida 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 10 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

70 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 14 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekkimeðmá selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖKer VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. LyfiðFYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/373/036

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

EU/1/06/373/039

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Imprida 10 mg/160 mg

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (MEÐ „BLUE BOX“)
1. HEITI LYFS
Imprida 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 10 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

Fjölpakkning: 280

(4 öskjur sem hver inniheldur 70) filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 280

(20 öskjur sem hver inniheldur 14) filmuhú a

ar töflur

 

með

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILekkiNÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖKer VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. LyfiðFYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/373/036

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

EU/1/06/373/039

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

lengur

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Imprida 10 mg/160 mg

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imprida 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

 

ekki

lengur

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf