Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incivo (telaprevir) – áletranir - J05AE

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIncivo
ATC-kóðiJ05AE
Efnitelaprevir
FramleiðandiJanssen-Cilag International N.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (pakkning með 1 glasi)

1.HEITI LYFS

 

INCIVO 375 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 375 mg af telapreviri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur natríum.

 

 

 

 

 

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðlinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

42 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

lengur

 

 

 

 

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

ekki

 

 

 

 

 

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

7.

 

er

 

 

 

 

 

 

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalega glasinu. Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/720/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

 

 

 

lengur

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

16.

 

incivo 375 mg

ekki

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á GLASI (pakkning með 1 glasi)

1. HEITI LYFS

INCIVO 375 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

markaðsleyfi

 

 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 375 mg af telapreviri.

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

Inniheldur natríum.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

42 filmuhúðaðar töflur

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

lengur

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐÞAR SEM BÖRNUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT

 

 

 

 

ekki

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

7.

 

er

 

 

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

Fjarlægið kki þurrkefnið.

Lyfið

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalega glasinu. Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/720/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

 

 

 

lengur

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

16.

 

 

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (pakkning með 4 glösum)

1. HEITI LYFS

 

INCIVO 375 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 375 mg af telapreviri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur natríum.

 

 

 

 

 

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðlinum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

168 filmuhúðaðar töflur (4 glös sem hvert inniheldur 42 töflur)

 

 

 

Ekki má selja stök glös.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

lengur

 

 

 

 

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ekki

 

 

 

 

 

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalega glasinu. Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/720/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

 

 

 

lengur

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

16.

 

incivo 375 mg

ekki

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á GLASI (pakkning með 4 glösum)

1. HEITI LYFS

INCIVO 375 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

markaðsleyfi

 

 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 375 mg af telapreviri.

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

Inniheldur natríum.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

42 filmuhúðaðar töflur

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

lengur

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐÞAR SEM BÖRNUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT

 

 

 

 

ekki

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

7.

 

er

 

 

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

Fjarlægið kki þurrkefnið.

Lyfið

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalega glasinu. Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/720/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

 

 

 

lengur

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

16.

 

 

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf