Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incresync (alogliptin / pioglitazone) – áletranir - A10BD09

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIncresync
ATC-kóðiA10BD09
Efnialogliptin / pioglitazone
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Incresync 25 mg/30 mg filmuhúðaðar töflur

Alógliptín/píóglítasón

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 25 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 30 mg af píóglítasóni (sem hýdróklóríð)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/842/019 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/020 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/021 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/022 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/023 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/024 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/025 90 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/026 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/027 100 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Incresync 25 mg/30 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Incresync 25 mg/30 mg töflur

Alógliptín/píóglítasón

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Incresync 25 mg/45 mg filmuhúðaðar töflur

Alógliptín/píóglítasón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 25 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 4 mg af píóglítasóni (sem hýdróklóríð)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/842/028 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/029 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/030 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/031 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/032 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/033 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/034 90 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/035 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/036 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Incresync 25 mg/45 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Incresync 25 mg/45 mg töflur

Alógliptín/píóglítasón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Incresync 12,5 mg/30 mg filmuhúðaðar töflur

Alógliptín/píóglítasón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 30 mg af píóglítasóni (sem hýdróklóríð)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/842/001 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/002 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/003 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/004 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/005 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/006 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/007 90 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/008 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/009 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Incresync 12,5 mg/30 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Incresync 12,5 mg/30 mg töflur

Alógliptín/píóglítasón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Incresync 12,5 mg/45 mg filmuhúðaðar töflur

Alógliptín/píóglítasón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 12,5 mg af alógliptíni (sem bensóat) og 45 mg af píóglítasóni (sem hýdróklóríð)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Frekari upplýsingar er að finna í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/842/010 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/011 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/012 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/013 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/014 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/015 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/016 90 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/017 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/13/842/018 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Incresync 12,5 mg/45 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Incresync 12,5 mg/45 mg töflur

Alógliptín/píóglítasón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf