Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incruse (umeclidinium bromide) – áletranir - R03BB07

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIncruse
ATC-kóðiR03BB07
Efniumeclidinium bromide
FramleiðandiGlaxo Group Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (AÐEINS PAKKNINGAR MEÐ STÖKUM EININGUM OG FJÖLPAKKNING) 55 míkrógrömm

1.HEITI LYFS

Incruse 55 míkrógrömm innöndunarduft, afmældir skammtar umeclidinium (umeclidiniumbrómíð)

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur gefur 55 míkrógrömm af umeclidiniumi (sem jafngildir 65 míkrógrömmum af umeclidiniumbrómíði).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og magnesíumsterat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, afmældir skammtar.

7 skammtar

30 skammtar

3 x 30 skammtar

1 innöndunartæki (Ellipta) með 7 skömmtum.

1 innöndunartæki (Ellipta) með 30 skömmtum.

Fjölpakkning: 90 skammtar (3 Ellipta innöndunartæki með 30) - 3 x 30 skammtar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar, EINU SINNI Á DAG

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Bretland

Glaxo Group Ltd logo

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/922/001 1 innöndunartæki (Ellipta) með 7 skömmtum

EU/1/14/922/002 1 innöndunartæki (Ellipta) með 30 skömmtum

EU/1/14/922/003 Fjölpakkning: 90 skammtar (3 Ellipta innöndunartæki með 30) - 3 × 30 skammtar

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

incruse ellipta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MILLIASKJA (ÁN BLUE BOX - AÐEINS FJÖLPAKKNING)

55 míkrógrömm

1. HEITI LYFS

Incruse 55 míkrógrömm innöndunarduft, afmældir skammtar umeclidinium (umeclidiniumbrómíð)

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur gefur 55 míkrógrömm af umeclidiniumi (sem jafngildir 65 míkrógrömmum af umeclidiniumbrómíði).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og magnesíumsterat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 innöndunartæki með 30 skömmtum. Ellipta

Hluti fjölpakkningar, ekki til sölu einn og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar, EINU SINNI Á DAG

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Bretland

Glaxo Group Ltd logo

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/922/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

incruse ellipta

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA Á LOKI LAGSKIPTS BAKKA

55 míkrógrömm

1. HEITI LYFS

Incruse 55 míkrógrömm innöndunarduft umeclidinium (umeclidiniumbrómíð)

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd logo

3.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Ekki opna fyrr en þú ert tilbúin/n til að anda inn. Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

7 skammtar

30 skammtar Ellipta

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á INNÖNDUNARTÆKI

55 míkrógrömm

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Incruse 55 míkrógrömm innöndunarduft umeclidinium (umeclidiniumbrómíð)

Til innöndunar

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

Fargist:

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

7 skammtar

30 skammtar

6.ANNAÐ

Ellipta

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf