Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – áletranir - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsInductos
ATC-kóðiM05BC01
Efnidibotermin alfa
FramleiðandiMedtronic BioPharma B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI PAKKNING FYRIR 4 MG PAKKNINGAR

1.HEITI LYFSINS

InductOs 1,5 mg/ml duft, leysir og netja fyrir vefjanetju

Díbótermín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af díbótermíni alfa. Eftir blöndun inniheldur InductOs 1,5 mg/ml af díbótermíni alfa.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni

Duft: Súkrósi, glýsín, glútamínsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð og pólýsorbat 80 Leysir: vatn fyrir stungulyf

Netja: Nautgripakollagen af tegund I.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Duft, leysir og netja fyrir vefjanetju inniheldur:

1 hettuglas með 4 mg af díbótermíni alfa

1 hettuglas með 10 ml af vatni fyrir stungulyf

2 sæfðar netjur (2,5 x 5 cm)

2 sprautur (5 ml)

2nálar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til ísetningar í vef. Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM ÞAÐ Á VIÐ

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/226/002

13.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lota

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MIÐI Á LOKI BAKKANS FYRIR 4 MG PAKKNINGAR

1. HEITI LYFSINS

InductOs 1,5 mg/ml duft, leysir og netja fyrir vefjanetju

Díbótermín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af díbótermíni alfa. Eftir blöndun inniheldur lyfið 1,5 mg/ml af díbótermíni alfa.

3. HJÁLPAREFNI

Innihaldsefni

Duft: Súkrósi, glýsín, glútamínsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð og pólýsorbat 80 Leysir: vatn fyrir stungulyf

Netja: Nautgripakollagen af tegund I.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Duft, leysir og netja fyrir vefjanetju inniheldur:

1 hettuglas með 4 mg af díbótermíni alfa

1 hettuglas með 10 ml af vatni fyrir stungulyf

2 sæfðar netjur (2,5 x 5 cm)

2 sprautur (5 ml)

2nálar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til ísetningar í vef. Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM ÞAÐ Á VIÐ

11. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/226/002

13. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lota

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MIÐI Á NEÐRI HLIÐ Á LOKI BAKKANS FYRIR 4 MG PAKKNINGAR

Sett á netjuna og látið bíða í 15 mín.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á PRÓTEIN HETTUGLASI FYRIR 4 MG PAKKNINGAR

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Duft fyrir InductOs 1,5 mg/ml af díbótermíni alfa

Til ísetningar í vef

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4.LOTUNÚMER

Lota

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

4 mg af díbótermíni alfa

6.ANNAÐ

Medtronic BioPharma B.V.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á LEYSISHETTUGLASI FYRIR 4 MG PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir InductOs

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lota

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10ml

6. ANNAÐ

Medtronic BioPharma B.V.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á GRUNNEFNI FYRIR 4 MG PAKKNINGAR

1. NAFN

Netja fyrir InductOS 1,5 mg/ml

Nautgripakollagen af tegund I.

2.ÍKOMULEIÐ

Til ísetningar í vef. Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

3. FYRNING

FYRNIST: sjá bakhlið

4. LOTUNÚMER

Lota: sjá bakhlið

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 sæfðar netjur (2,5 x 5 cm)

6. ANNAÐ

7.BAKHLIÐ

{númer}

{MM ÁÁÁÁ}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI PAKKNING FYRIR 12 MG PAKKNINGAR

1. HEITI LYFSINS

InductOs 1,5 mg/ml duft, leysir og netja fyrir vefjanetju

Díbótermín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 12 mg af díbótermíni alfa. Eftir blöndun inniheldur InductOs 1,5 mg/ml af díbótermíni alfa.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni

Duft: Súkrósi, glýsín, glútamínsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð og pólýsorbat 80 Leysir: vatn fyrir stungulyf

Netja: Nautgripakollagen af tegund I.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Duft, leysir og netja fyrir vefjanetju inniheldur: 1 hettuglas með 12 mg af díbótermíni alfa

1 hettuglas með 10 ml af vatni fyrir stungulyf

1 sæfð netja (7,5 x 10 cm)

2 sprautur (10 ml)

2nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til ísetningar í vef. Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM ÞAÐ Á VIÐ

11. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/226/001

13. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lota

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MIÐI Á LOKI BAKKANS FYRIR 12 MG PAKKNINGAR

1. HEITI LYFSINS

InductOs 1,5 mg/ml duft, leysir og netja fyrir vefjanetju

Díbótermín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 12 mg af díbótermíni alfa. Eftir blöndun inniheldur lyfið 1,5 mg/ml af díbótermíni alfa.

3. HJÁLPAREFNI

Innihaldsefni

Duft: Súkrósi, glýsín, glútamínsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð og pólýsorbat 80 Leysir: vatn fyrir stungulyf

Netja: Nautgripakollagen af tegund I.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Duft, leysir og netja fyrir vefjanetju inniheldur: 1 hettuglas með 12 mg af díbótermíni alfa

1 hettuglas með 10 ml af vatni fyrir stungulyf

1 sæft grunnefni (7,5 x 10 cm)

2 sprautur (10 ml)

2nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til ísetningar í vef. Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM ÞAÐ Á VIÐ

11. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/226/001

13. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lota

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MIÐI Á NEÐRI HLIÐ Á LOKI BAKKANS FYRIR 12 MG PAKKNINGAR

Sett á netjuna og látið bíða í 15 mín.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á PRÓTEIN HETTUGLASI FYRIR 12 MG PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Duft fyrir InductOs 1,5 mg/ml af díbótermíni alfa

Til ísetningar í vef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lota

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

12 mg af díbótermíni alfa

6. ANNAÐ

Medtronic BioPharma B.V.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á LEYSISHETTUGLASI FYRIR 12 MG PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir InductOs

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lota

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10ml

6. ANNAÐ

Medtronic BioPharma B.V.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á GRUNNEFNI FYRIR 12 MG PAKKNINGAR

1. NAFN

Netja fyrir InductOS 1,5 mg/ml

Nautgripakollagen af tegund I.

2. ÍKOMULEIÐ

Til ísetningar í vef. Lesið samantekt á eiginleikum lyfs fyrir notkun.

3. FYRNING

FYRNIST: sjá bakhlið

4. LOTUNÚMER

Lota: sjá bakhlið

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1sæfð netja (7,5 x 10 cm)

6. ANNAÐ

7. BAKHLIÐ

{númer}

{MM ÁÁÁÁ}

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf