Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – áletranir - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsInstanyl
ATC-kóðiN02AB03
Efnifentanyl citrate
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA MEÐ BARNALÆSINGU (fjölskammta)

1.HEITI LYFS

Instanyl 50 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2.VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur fentanýlsítrat sem svarar til 500 míkrógramma af fentanýli. 1 skammtur með 100 míkrólítrum jafngildir 50 míkrógrömmum af fentanýli.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, eimað vatn

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn 1,8 ml

Nefúði, lausn 2,9 ml

Nefúði, lausn 5,0 ml

1,8 ml - 10 skammtar

2,9 ml - 20 skammtar

5,0 ml - 40 skammtar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

Leiðbeiningar til að opna og loka öskjunni:

-Takið öskjuna upp

-Fjarlægið innsiglið í fyrsta sinn sem askjan er opnuð

-Setjið þumal og löngutöng á hliðarflipana

-Þrýstið hliðarflipunum inn á við með þumli og löngutöng

-Á sama tíma er hinn þumallinn setur á þrýstireitinn að framan og honum líka þrýst inn

-Þrýstið áfram á punktana þrjá

-Togið í lokið til að opna

-Eftir notkun þarf að setja Instanyl nefúðann aftur í innra hólfið og loka öskjunni

-Þegar öskjunni er lokað þarf að gæta þess að hliðarfliparnir fari aftur í raufarnar

-Þrýstið þétt niður þar til hliðarfliparnir smella á sinn stað

Merkið við einn reit eftir hvern skammt [Merkið við reiti af 10, 20 eða 40 merkireitum]

Látið nefúðann ávallt aftur í öskjuna með barnalæsingunni eftir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið flöskuna í uppréttri stöðu.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/001

EU/1/09/531/002

EU/1/09/531/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 50

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / FLASKA (fjölskammta)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 50 míkrógrömm/skammt nefúði

Fentanýl

Til notkunar í nef

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,8 ml – 10 skammtar

2,9 ml – 20 skammtar

5,0 ml – 40 skammtar

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA MEÐ BARNALÆSINGU (fjölskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 100 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur fentanýlsítrat sem svarar til 1.000 míkrógramma af fentanýli. 1 skammtur með 100 míkrólítrum jafngildir 100 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, eimað vatn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn 1,8 ml

Nefúði, lausn 2,9 ml

Nefúði, lausn 5,0 ml

1,8 ml – 10 skammtar

2,9 ml – 20 skammtar

5,0 ml – 40 skammtar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

Leiðbeiningar til að opna og loka öskjunni:

-Takið öskjuna upp

-Fjarlægið innsiglið í fyrsta sinn sem askjan er opnuð

-Setjið þumal og löngutöng á hliðarflipana

-Þrýstið hliðarflipunum inn á við með þumli og löngutöng

-Á sama tíma er hinn þumallinn setur á þrýstireitinn að framan og honum líka þrýst inn

-Þrýstið áfram á punktana þrjá

-Togið í lokið til að opna

-Eftir notkun þarf að setja Instanyl nefúðann aftur í innra hólfið og loka öskjunni

-Þegar öskjunni er lokað þarf að gæta þess að hliðarfliparnir fari aftur í raufarnar

-Þrýstið þétt niður þar til hliðarfliparnir smella á sinn stað

Merkið við einn reit eftir hvern skammt [Merkið við reiti af 10, 20 eða 40 merkireitum]

Látið nefúðann ávallt aftur í öskjuna með barnalæsingunni eftir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið flöskuna í uppréttri stöðu.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/004

EU/1/09/531/005

EU/1/09/531/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 100

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / FLASKA (fjölskammta)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 100 míkrógrömm/skammt nefúði

Fentanýl

Til notkunar í nef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,8 ml – 10 skammtar

2,9 ml – 20 skammtar

5,0 ml – 40 skammtar

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA MEÐ BARNALÆSINGU (fjölskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 200 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur fentanýlsítrat sem svarar til 2.000 míkrógramma af fentanýli. 1 skammtur með 100 míkrólítrum jafngildir 200 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, eimað vatn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn 1,8 ml

Nefúði, lausn 2,9 ml

Nefúði, lausn 5,0 ml

1,8 ml – 10 skammtar

2,9 ml – 20 skammtar

5,0 ml – 40 skammtar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

Leiðbeiningar til að opna og loka öskjunni:

-Takið öskjuna upp

-Fjarlægið innsiglið í fyrsta sinn sem askjan er opnuð

-Setjið þumal og löngutöng á hliðarflipana

-Þrýstið hliðarflipunum inn á við með þumli og löngutöng

-Á sama tíma er hinn þumallinn setur á þrýstireitinn að framan og honum líka þrýst inn

-Þrýstið áfram á punktana þrjá

-Togið í lokið til að opna

-Eftir notkun þarf að setja Instanyl nefúðann aftur í innra hólfið og loka öskjunni

-Þegar öskjunni er lokað þarf að gæta þess að hliðarfliparnir fari aftur í raufarnar

-Þrýstið þétt niður þar til hliðarfliparnir smella á sinn stað

Merkið við einn reit eftir hvern skammt [Merkið við reiti af 10, 20 eða 40 merkireitum]

Látið nefúðann ávallt aftur í öskjuna með barnalæsingunni eftir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið flöskuna í uppréttri stöðu.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/007

EU/1/09/531/008

EU/1/09/531/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 200

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / FLASKA (fjölskammta)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 200 míkrógrömm/skammt nefúði

Fentanýl

Til notkunar í nef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,8 ml - 10 skammtar

2,9 ml - 20 skammtar

5,0 ml - 40 skammtar

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – ASKJA (stakskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 50 míkrógrömm nefúði, lausn í stakskammtaíláti.

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 skammtur (100 míkrólítrar) inniheldur fentanýlsítrat sem jafngildir 50 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn.

2 stakskammtaílát

6 stakskammtaílát

8 stakskammtaílát

10 stakskammtaílát

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef.

Hvert úðaílát inniheldur einungis einn skammt. Má ekki prófa fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum. Geymist í uppréttri stöðu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/010

EU/1/09/531/011

EU/1/09/531/012

EU/1/09/531/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 50, stakur skammtur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM MILLIPAKKNING – BARNAÖRUGG ÞYNNUPAKKNING (stakskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 50 míkrógrömm, nefúði.

Fentanýl.

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Til notkunar í nef. 1 skammtur.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / NEFÚÐI MEÐ STÖKUM SKAMMTI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 50 mikrog nefúði.

Fentanýl.

Til notkunar í nef.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – ASKJA (stakskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 100 míkrógrömm nefúði, lausn í stakskammtaíláti.

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 skammtur (100 míkrólítrar) inniheldur fentanýlsítrat sem jafngildir 100 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn.

2 úðaílát (1 skammtur í íláti).

6 stakskammtaílát

8 stakskammtaílát

10 stakskammtaílát

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef.

Hvert úðaílát inniheldur einungis einn skammt. Má ekki prófa fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum. Geymist í uppréttri stöðu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/014

EU/1/09/531/015

EU/1/09/531/016

EU/1/09/531/017

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 100, stakur skammtur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM MILLIPAKKNING – BARNAÖRUGG ÞYNNUPAKKNING (stakskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 100 míkrógrömm, nefúði.

Fentanýl.

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Til notkunar í nef. 1 skammtur.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / NEFÚÐI MEÐ STÖKUM SKAMMTI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 100 mikrog nefúði.

Fentanýl.

Til notkunar í nef.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – ASKJA (stakskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 200 míkrógrömm nefúði, lausn í stakskammtaíláti.

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 skammtur (100 míkrólítrar) inniheldur fentanýlsítrat sem jafngildir 200 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, lausn.

2 stakskammtaílát

6 stakskammtaílát

8 stakskammtaílát

10 stakskammtaílát

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef.

Hvert úðaílát inniheldur einungis einn skammt. Má ekki prófa fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum. Geymist í uppréttri stöðu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/018

EU/1/09/531/019

EU/1/09/531/020

EU/1/09/531/021

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 200, stakur skammtur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM MILLIPAKKNING – BARNAÖRUGG ÞYNNUPAKKNING (stakskammta)

1. HEITI LYFS

Instanyl 200 míkrógrömm, nefúði.

Fentanýl.

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Til notkunar í nef. 1 skammtur.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / NEFÚÐI MEÐ STÖKUM SKAMMTI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 200 mikrog nefúði.

Fentanýl.

Til notkunar í nef.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur.

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA: DoseGuard

1. HEITI LYFS

Instanyl 50 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur fentanýlsítrat sem svarar til 500 míkrógramma af fentanýli. 1 skammtur með 100 míkrólítrum jafngildir 50 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, eimað vatn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

DoseGuard

Nefúði, lausn 2,0 ml

Nefúði, lausn 3,2 ml

Nefúði, lausn 4,3 ml

Nefúði, lausn 5,3 ml

10 skammtar (2,0 ml)

20 skammtar (3,2 ml)

30 skammtar (4,3 ml)

40 skammtar (5,3 ml)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Lokið nefúðanum alltaf eftir notkun með því að setja barnaöryggislokið aftur á hann.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/022

EU/1/09/531/023

EU/1/09/531/024

EU/1/09/531/025

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 50

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / DoseGuard NEFÚÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 50 míkrógrömm/skammt nefúði

Fentanýl

Til notkunar í nef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 skammtar (2,0 ml)

20 skammtar (3,2 ml)

30 skammtar (4,3 ml)

40 skammtar (5,3 ml)

6. ANNAÐ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Lokið nefúðanum alltaf eftir notkun með því að setja barnaöryggislokið aftur á hann.

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA: DoseGuard

1. HEITI LYFS

Instanyl 100 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur fentanýlsítrat sem svarar til 1000 míkrógramma af fentanýli. 1 skammtur með 100 míkrólítrum jafngildir 100 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, eimað vatn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

DoseGuard

Nefúði, lausn 2,0 ml

Nefúði, lausn 3,2 ml

Nefúði, lausn 4,3 ml

Nefúði, lausn 5,3 ml

10 skammtar (2,0 ml)

20 skammtar (3,2 ml)

30 skammtar (4,3 ml)

40 skammtar (5,3 ml)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Lokið nefúðanum alltaf eftir notkun með því að setja barnaöryggislokið aftur á hann.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/026

EU/1/09/531/027

EU/1/09/531/028

EU/1/09/531/029

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 100

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / DoseGuard NEFÚÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 100 míkrógrömm/skammt nefúði

Fentanýl

Til notkunar í nef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 skammtar (2,0 ml)

20 skammtar (3,2 ml)

30 skammtar (4,3 ml)

40 skammtar (5,3 ml)

6. ANNAÐ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Lokið nefúðanum alltaf eftir notkun með því að setja barnaöryggislokið aftur á hann.

UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA MEÐ BARNALÆSINGU: DoseGuard

1. HEITI LYFS

Instanyl 200 míkrógrömm/skammt nefúði, lausn

Fentanýl

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur fentanýlsítrat sem svarar til 2000 míkrógramma af fentanýli. 1 skammtur með 100 míkrólítrum jafngildir 200 míkrógrömmum af fentanýli.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríumdíhýdrógenfosfat díhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat, eimað vatn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

DoseGuard

Nefúði, lausn 2,0 ml

Nefúði, lausn 3,2 ml

Nefúði, lausn 4,3 ml

Nefúði, lausn 5,3 ml

10 skammtar (2,0 ml)

20 skammtar (3,2 ml)

30 skammtar (4,3 ml)

40 skammtar (5,3 ml)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í nef

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Lokið nefúðanum alltaf eftir notkun með því að setja barnaöryggislokið aftur á hann.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn til að fá upplýsingar um förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/531/030

EU/1/09/531/031

EU/1/09/531/032

EU/1/09/531/033

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Instanyl 200

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI / DoseGuard NEFÚÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Instanyl 200 míkrógrömm/skammt nefúði

Fentanýl

Til notkunar í nef

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 skammtar (2,0 ml)

20 skammtar (3,2 ml)

30 skammtar (4,3 ml)

40 skammtar (5,3 ml)

6. ANNAÐ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Lokið nefúðanum alltaf eftir notkun með því að setja barnaöryggislokið aftur á hann.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf