Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Integrilin (eptifibatide) – áletranir - B01AC16

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIntegrilin
ATC-kóðiB01AC16
Efnieptifibatide
FramleiðandiGlaxo Group Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

INTEGRILIN 0,75 mg/ml innrennslislyf, lausn eptifibatíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af innrennslislyfi, lausn inniheldur 0,75 mg af eptifibatíði.

Eitt 100 ml hettuglas inniheldur 75 mg af eptifibatíði.

3.HJÁLPAREFNI

Sítrónusýrueinhýdrat, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn

1 hettuglas með 100 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skoðið innihald hettuglassins. Notið ekki ef agnir eða litabreytingar eru til staðar.

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið ónotuðum lyfjaleifum eftir notkun.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/109/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

INTEGRILIN 0,75 mg/ml innrennslislyf, lausn eptifibatíð

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 hettuglas með 100 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

INTEGRILIN 2 mg/ml stungulyf, lausn eptifibatíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af stungulyfi, lausn inniheldur 2 mg af eptifibatíði.

Eitt 10 ml hettuglas inniheldur 20 mg af eptifibatíði.

3. HJÁLPAREFNI

Sítrónusýrueinhýdrat, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 hettuglas með 10 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Skoðið innihald hettuglassins. Notið ekki ef agnir eða litabreytingar eru til staðar.

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið ónotuðum lyfjaleifum eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/109/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

INTEGRILIN 2 mg/ml stungulyf, lausn eptifibatíð

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot {númer}

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 hettuglas með 10 ml

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf