Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ioa (nomegestrol acetate / estradiol) – áletranir - G03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIoa
ATC-kóðiG03AA14
Efninomegestrol acetate / estradiol
FramleiðandiN.V. Organon

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

 

 

 

IOA 2,5 mg/1,5 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

Nomegestrol acetat/estradiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

 

 

 

 

Hver hvít virk tafla inniheldur 2,5 mg nomegestrol acetat og 1,5 mg estradiol (sem hemihydrat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat

 

 

 

 

 

 

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

Til inntöku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/689/001 28 filmuhúðaðar töflur EU/1/11/689/002 84 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

15.

 

 

 

lengur

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

ioa

 

 

ekki

 

 

 

 

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUPAKKNINGUM EÐA
TÖFLUSPJÖLDUM
ÞYNNUPAKKNING
1. HEITI LYFS

IOA 2,5 mg/1,5 mg töflur

Nomegestrol acetat/estradiol

 

2.

NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

 

 

 

 

 

 

 

MSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setjið dagamerkimiða hér

 

 

[Askja fyrir dagamerkimiða þar sem stend

r:]

 

 

[Númer dags fyrir hverja töflu:]

Byrja, 2, ….28

 

 

 

 

[Örvar sýna í hvaða röð á að taka töflur ar:]

 

 

 

 

 

 

er

ekki

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRK MEÐ LÍMMIÐUM FYRIR DAGAMERKIMIÐA, FYLGIR FYLGISEÐLI

Örk með dagamerkimiðum

Veljið dagamerkimiðann sem byrjar á þeim degi sem byrjað er að taka lyfið.

Setjið merkimiðann á þynnupakkninguna yfir setninguna „Setjið dagamerkimiða hér“.

SUN MÁN ÞRI

MIÐ FIM

FÖS

LAU

markaðsleyfi

 

MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN

 

ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN

 

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

 

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

 

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

 

LAU SUN MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS

[Aðrar dagamerkingar fyrir öskju með 3 þynnpakkningum þar sem stendur, tvisvar sinnum:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU

MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN

 

 

 

ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN

 

 

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

 

 

 

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

 

 

 

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

 

[Fyrir framan dagamerkingu sem ætluð er fyrir þriðju þynnpakkninguna:] Þynnupakkning 3

 

 

með

 

LAU SUN MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS

 

 

 

 

[Fyrir framan dagamerkingu sem ætluð er fyrir að a þynnupakkninguna:] Þynnupakkning 2

 

lengur

 

 

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf