Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivabradine Anpharm (ivabradine) – áletranir - C01EB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIvabradine Anpharm
ATC-kóðiC01EB17
Efniivabradine
Framleiðandi"Anpharm" Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI LYFS

Ivabradine Anpharm 5 mg filmuhúðaðar töflur ivabradin

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg ivabradin (jafngildir 5,39 mg sem ivabradinhýdróklóríð)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur [28 filmuhúðaðar töflur] [56 filmuhúðaðar töflur] [84 filmuhúðaðar töflur] [98 filmuhúðaðar töflur] [100 filmuhúðaðar töflur] [112 filmuhúðaðar töflur]

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B

03–236 Warszawa Póllandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1041/001

[EU/1/15/1041/002]

[EU/1/15/1041/003]

[EU/1/15/1041/004]

[EU/1/15/1041/005]

[EU/1/15/1041/006]

[EU/1/15/1041/007]

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ivabradine Anpharm 5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Ivabradine Anpharm 5 mg filmuhúðaðar töflur ivabradin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

LOT

5.ANNAÐ

Skammstafanir vikudaga

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmuhúðaðar töflur ivabradin

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 7,5 mg ivabradin (jafngildir 8,085 mg ivabradinhýdróklóríð)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur [28 filmuhúðaðar töflur] [56 filmuhúðaðar töflur] [84 filmuhúðaðar töflur] [98 filmuhúðaðar töflur] [100 filmuhúðaðar töflur] [112 filmuhúðaðar töflur]

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B

03–236 Warszawa Póllandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1041/008

[EU/1/15/1041/009]

[EU/1/15/1041/010]

[EU/1/15/1041/011]

[EU/1/15/1041/012]

[EU/1/15/1041/013]

[EU/1/15/1041/014]

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ivabradine Anpharm 7,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmuhúðaðar töflur ivabradin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

LOT

5. ANNAÐ

Skammstafanir vikudaga

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf