Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jardiance (empagliflozin) – áletranir - A10BK03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsJardiance
ATC-kóðiA10BK03
Efniempagliflozin
FramleiðandiBoehringer Ingelheim International GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Jardiance 10 mg filmuhúðaðar töflur

Empagliflozin

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg af empagliflozini.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa, sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðuð tafla

10 x 1 filmuhúðuð tafla

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

30 x 1 filmuhúðuð tafla

60 x 1 filmuhúðuð tafla

70 x 1 filmuhúðuð tafla

90 x 1 filmuhúðuð tafla

100 x 1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH D-55216 Ingelheim am Rhein

Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/930/010 7 töflur

EU/1/14/930/011 10 töflur

EU/1/14/930/012 14 töflur

EU/1/14/930/013 28 töflur

EU/1/14/930/014 30 töflur

EU/1/14/930/015 60 töflur

EU/1/14/930/016 70 töflur

EU/1/14/930/017 90 töflur

EU/1/14/930/018 100 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jardiance 10 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynnur (rifgataðar)

1. HEITI LYFS

Jardiance 10 mg töflur

Empagliflozin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Jardiance 25 mg filmuhúðaðar töflur

Empagliflozin

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 25 mg af empagliflozini.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa, sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðuð tafla

10 x 1 filmuhúðuð tafla

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

30 x 1 filmuhúðuð tafla

60 x 1 filmuhúðuð tafla

70 x 1 filmuhúðuð tafla

90 x 1 filmuhúðuð tafla

100 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH D-55216 Ingelheim am Rhein

Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/930/001 7 töflur

EU/1/14/930/002 10 töflur

EU/1/14/930/003 14 töflur

EU/1/14/930/004 28 töflur

EU/1/14/930/005 30 töflur

EU/1/14/930/006 60 töflur

EU/1/14/930/007 70 töflur

EU/1/14/930/008 90 töflur

EU/1/14/930/009 100 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jardiance 25 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynnur (rifgataðar)

1. HEITI LYFS

Jardiance 25 mg töflur

Empagliflozin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf