Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Javlor (vinflunine) – áletranir - L01CA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsJavlor
ATC-kóðiL01CA05
Efnivinflunine
FramleiðandiPierre Fabre Médicament

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Javlor 25 mg/ml innrennslisþykkni, lausn vínflúnín

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af þykkni inniheldur 25 mg af vínflúníni (sem tvítartrat).

Eitt 2 ml hettuglas inniheldur 50 mg af vínflúníni(sem tvítartrat).

Eitt 4 ml hettuglas inniheldur 100 mg af vínflúníni(sem tvítartrat).

Eitt 10 ml hettuglas inniheldur 250 mg af vínflúníni (sem tvítartrat).

3.HJÁLPAREFNI

Vatn fyrir stungulyf sem hjálparefni.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

1 hettuglas með 2 ml

10 hettuglös með 2 ml

1 hettuglas með 4 ml

10 hettuglös með 4 ml

1 hettuglas með 10 ml

10 hettuglös með 10 ml

50 mg/2 ml

100 mg/4 ml

250 mg/10 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

AÐEINS til notkunar í bláæð eftir blöndun.

Banvænt ef gefið með öðrum leiðum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi: Meðhöndlið með varúð

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Lesið fylgiseðilinn um geymsluþol eftir þynningu.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi .

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALE IFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræ mi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

PierreFabreMédicament

45, Place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/550/001 (askja með 1 hettuglasi með 2 ml me ð gráum tappa) EU/1/09/550/002 (askja með 10 hettuglösum með 2 ml með gráum tappa) EU/1/09/550/003 (askja með 1 hettuglasi með 4 ml me ð gráum tappa) EU/1/09/550/004 (askja með 10 hettuglösum með 4 ml með gráum tappa) EU/1/09/550/005 (askja með 1 hettuglasi með 10 ml m eð gráum tappa) EU/1/09/550/006 (askja með 10 hettuglösum með 10 ml með gráum tappa) EU/1/09/550/007 (askja með 1 hettuglasi með 2 ml me ð svörtum tappa) EU/1/09/550/008 (askja með 10 hettuglösum með 2 ml með svörtum tappa) EU/1/09/550/009 (askja með 1 hettuglasi með 4 ml me ð svörtum tappa) EU/1/09/550/010 (askja með 10 hettuglösum með 4 ml með svörtum tappa) EU/1/09/550/011 (askja með 1 hettuglasi með 10 ml m eð svörtum tappa) EU/1/09/550/012 (askja með 10 hettuglösum með 10 ml með svörtum tappa)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfuum blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UM BÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Javlor 25 mg/ml sæft þykkni vínflúnín

AÐEINS til notkunar í bláæð eftir blöndun

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Sjá fylgiseðil.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 mg/2 ml

100 mg/4 ml

250 mg/10 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf