Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jinarc (tolvaptan) – áletranir - C03XA01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsJinarc
ATC-kóðiC03XA01
Efnitolvaptan
FramleiðandiOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Jinarc 15 mg töflur

tolvaptan

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg af tolvaptani.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 töflur

28 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/001 7 töflur

EU/1/15/1000/002 28 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Jinarc 30 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 töflur

28 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/003 7 töflur

EU/1/15/1000/004 28 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 30 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (þynnur í pappaveski)

1. HEITI LYFS

Jinarc 45 mg töflur

Jinarc 15 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver 45 mg tafla inniheldur 45 mg af tolvaptani.

Hver 15 mg tafla inniheldur 15 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 45 mg töflur

7 x 15 mg töflur

14 x 45 mg töflur

14 x 15 mg töflur

28 x 45 mg töflur

28 x 15 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/005 14 töflur (7 x 45 mg + 7 x 15 mg)

EU/1/15/1000/006 28 töflur (14 x 45 mg + 14 x 15 mg)

EU/1/15/1000/007 56 töflur (28 x 45 mg + 28 x 15 mg)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 45 mg jinarc 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (þynnur í pappaveski)

1. HEITI LYFS

Jinarc 60 mg töflur

Jinarc 30 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver 60 mg tafla inniheldur 60 mg af tolvaptani.

Hver 30 mg tafla inniheldur 30 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 60 mg töflur

7 x 30 mg töflur

14 x 60 mg töflur

14 x 30 mg töflur

28 x 60 mg töflur

28 x 30 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/008 14 töflur (7 x 60 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/009 28 töflur (14 x 60 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/010 56 töflur (28 x 60 mg + 28 x 30 mg)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 60 mg jinarc 30 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (þynnur í pappaveski)

1. HEITI LYFS

Jinarc 90 mg töflur

Jinarc 30 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver 90 mg tafla inniheldur 90 mg af tolvaptani.

Hver 30 mg tafla inniheldur 30 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 90 mg töflur

7 x 30 mg töflur

14 x 90 mg töflur

14 x 30 mg töflur

28 x 90 mg töflur

28 x 30 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/011 14 töflur (7 x 90 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/012 28 töflur (14 x 90 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/013 56 töflur (28 x 90 mg + 28 x 30 mg)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 90 mg jinarc 30 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAVESKI

1. HEITI LYFS

Jinarc 45 mg töflur

Jinarc 15 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver 45 mg tafla inniheldur 45 mg af tolvaptani.

Hver 15 mg tafla inniheldur 15 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 45 mg töflur

7 x 15 mg töflur

14 x 45 mg töflur

14 x 15 mg töflur

28 x 45 mg töflur

28 x 15 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/005 14 töflur (7 x 45 mg + 7 x 15 mg)

EU/1/15/1000/006 28 töflur (14 x 45 mg + 14 x 15 mg)

EU/1/15/1000/007 56 töflur (28 x 45 mg + 28 x 15 mg)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Þri Mi Fi Fö Lau Su

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 45 mg jinarc 15 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAVESKI

1. HEITI LYFS

Jinarc 60 mg töflur

Jinarc 30 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver 60 mg tafla inniheldur 60 mg af tolvaptani.

Hver 30 mg tafla inniheldur 30 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 60 mg töflur

7 x 30 mg töflur

14 x 60 mg töflur

14 x 30 mg töflur

28 x 60 mg töflur

28 x 30 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/008 14 töflur (7 x 60 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/009 28 töflur (14 x 60 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/010 56 töflur (28 x 60 mg + 28 x 30 mg)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Þri Mi Fi Fö Lau Su

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 60 mg jinarc 30 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAVESKI

1. HEITI LYFS

Jinarc 90 mg töflur

Jinarc 30 mg töflur

tolvaptan

2. VIRK(T) EFNI

Hver 90 mg tafla inniheldur 90 mg af tolvaptani.

Hver 30 mg tafla inniheldur 30 mg af tolvaptani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 90 mg töflur

7 x 30 mg töflur

14 x 90 mg töflur

14 x 30 mg töflur

28 x 90 mg töflur

28 x 30 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1000/011 14 töflur (7 x 90 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/012 28 töflur (14 x 90 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/013 56 töflur (28 x 90 mg + 28 x 30 mg)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Þri Mi Fi Fö Lau Su

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

jinarc 90 mg jinarc 30 mg

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Jinarc 15 mg töflur

tolvaptan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Jinarc 30 mg töflur

tolvaptan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Otsuka

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf