Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karvezide (irbesartan / hydrochlorothiazide) – áletranir - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKarvezide
ATC-kóðiC09DA04
Efniirbesartan / hydrochlorothiazide
FramleiðandiSanofi-aventis groupe

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Karvezide 150 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: irbesartan 150 mg og hýdróklórtíazíð 12,5 mg

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósamónóhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

56 x 1 töflur

98 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/085/007 - 14 töflur

EU/1/98/085/001 - 28 töflur

EU/1/98/085/002 - 56 töflur

EU/1/98/085/009 - 56 x 1 töflur

EU/1/98/085/003 - 98 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Karvezide 150 mg/12,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Karvezide 150 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

14 - 28 - 56 - 98 töflur: Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

56 x 1 töflur:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Karvezide 300 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: irbesartan 300 mg og hýdróklórtíazíð 12,5 mg

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósamónóhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

56 x 1 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/085/008 - 14 töflur

EU/1/98/085/004 - 28 töflur

EU/1/98/085/005 - 56 töflur

EU/1/98/085/010 - 56 x 1 töflur

EU/1/98/085/006 - 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Karvezide 300 mg/12,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Karvezide 300 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

14 - 28 - 56 - 98 töflur: Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

56 x 1 töflur:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Karvezide 150 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: irbesartan 150 mg og hýdróklórtíazíð 12,5 mg

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósamónóhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

56 x 1 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/085/011 - 14 töflur

EU/1/98/085/012 - 28 töflur

EU/1/98/085/029 - 30 töflur

EU/1/98/085/013 - 56 töflur

EU/1/98/085/014 - 56 x 1 töflur

EU/1/98/085/021 - 84 töflur

EU/1/98/085/032 - 90 töflur

EU/1/98/085/015 - 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Karvezide 150 mg/12,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Karvezide 150 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 töflur: Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

30 - 56 x 1 - 90 töflur:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Karvezide 300 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: irbesartan 300 mg og hýdróklórtíazíð 12,5 mg

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósamónóhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

56 x 1 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/085/016 - 14 töflur

EU/1/98/085/017 - 28 töflur

EU/1/98/085/030 - 30 töflur

EU/1/98/085/018 - 56 töflur

EU/1/98/085/019 - 56 x 1 töflur

EU/1/98/085/022 - 84 töflur

EU/1/98/085/033 - 90 töflur

EU/1/98/085/020 - 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Karvezide 300 mg/12,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Karvezide 300 mg/12,5 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 töflur: Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

30 - 56 x 1 - 90 töflur:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Karvezide 300 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: irbesartan 300 mg og hýdróklórtíazíð 25 mg

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósamónóhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

56 töflur

56 x 1 töflur

84 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/085/023 - 14 töflur

EU/1/98/085/024 - 28 töflur

EU/1/98/085/031 - 30 töflur

EU/1/98/085/025 - 56 töflur

EU/1/98/085/028 - 56 x 1 töflur

EU/1/98/085/026 - 84 töflur

EU/1/98/085/034 - 90 töflur

EU/1/98/085/027 - 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Karvezide 300 mg/25 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Karvezide 300 mg/25 mg töflur irbesartan/hýdróklórtíazíð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 töflur: Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

30 - 56 x 1 - 90 töflur:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf