Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kentera (Oxybutynin Nicobrand) (oxybutynin) – áletranir - G04BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKentera (Oxybutynin Nicobrand)
ATC-kóðiG04BD04
Efnioxybutynin
FramleiðandiNicobrand Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (inniheldur 2, 8 og 24 forðaplástra)

1.HEITI LYFS

Kentera forðaplástur 3,9 mg/sólarhring oxýbútýnín

2.VIRK(T) EFNI

Hver forðaplástur losar 3,9 mg af oxýbútýníni á sólarhring. Hver 39 cm2 plástur inniheldur 36 mg af oxýbútýníni.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: tríacetín; akrýl viðloðunarefni (sem inniheldur 2-etýlhexýl akrýlat; N-vínýl pyrrolídón og hexametýlenglýkól tvímetakrýlat fjölliður);

Undirlag: pólýester/etýlen-vínýl asetat húð; silíkonblönduð pólýester húð.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

2 forðaplástrar

8 forðaplástrar

24 forðaplástrar

5.AÐFERÐIR VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aðeins til notkunar um húð.

Notið ekki ef innsigli skammtapoka er rofið.

Notið strax eftir að tekið er úr skammtapokanum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

sun/mið

mán/fim

þri/fös

mið/lau

fim/sun

fös/mán

lau/þri

Settu nýjan Kentera plástur á tvisvar í viku (á 3 til 4 daga fresti).

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Norður-Írland

BT51 3RP

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/270/001 <8 forðaplástrar>

EU/1/03/270/002 <24 forðaplástrar>

EU/1/03/270/003 <2 forðaplástrar>

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kentera

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

SKAMMTAPOKI (Inniheldur 1 forðaplástur)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Kentera forðaplástur 3,9 mg/sólarhring oxýbútýnín

Aðeins til notkunar um húð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Notið strax eftir að tekið er úr skammtapokanum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Inniheldur 1 forðaplástur.

6.ANNAÐ

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (sem inniheldur 30 skammtapoka)

1.HEITI LYFS

Kentera 90,7 mg/g hlaup í skammtapoka oxýbútýnín

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtapoki með 1 grammi af hlaupi inniheldur 90,7 mg oxýbútýnín (sem hýdróklóríð) og skv. mælingum skila u.þ.b. 4 mg/sólarhring sér inn í líkamann.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: etanól (96%), glýseról, hýdroxýprópýlsellulósi, natríumhýdroxíð (til pH-stillingar) og hreinsað vatn.

Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup

30 skammtapokar með 1 grammi.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Berið lyfið á húðina strax eftir opnun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar á húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Norður-Írland

BT51 3RP

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/270/004 <30 skammtapokar>

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kentera hlaup

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á SKAMMTAPOKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Kentera 90,7 mg/g hlaup í skammtapoka

Oxýbútýnín

Til notkunar á húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 gramm.

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI

UMBÚÐUM

FJÖLSKAMMTAÍLÁT MEÐ MÆLIPUMPU

1. HEITI LYFS

Kentera 90,7 mg/g hlaup í mælipumpu oxýbútýnín

2. VIRK(T) EFNI

Hver 1 gramms skammtur af hlaupi úr mælipumpunni inniheldur 90,7 mg oxýbútýnín (sem hýdróklóríð) og skv. mælingum skila u.þ.b. 4 mg/sólarhring sér inn í líkamann.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: etanól (96%), glýseról, hýdroxýprópýlsellulósi, natríumhýdroxíð (til pH-stillingar) og hreinsað vatn.

Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup.

1 fjölskammtaílát með mælipumpu með 30 grömmum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Berið hlaupið á húðina um leið og því hefur verið dælt úr pumpunni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar á húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa. Geymið pumpuna í uppréttri stöðu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Norður-Írland

BT51 3RP

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/270/005 <1 fjölskammtaílát með mælipumpu>

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kentera hlaup

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf