Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – áletranir - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKepivance
ATC-kóðiV03AF08
Efnipalifermin
FramleiðandiSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA
1. HEITI LYFS
Kepivance 6,25 mg stungulyfsstofn, lausn Palifermin

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 6,25 mg palifermin.

Eftir að Kepivance hefur verið leyst upp inniheldur það palifermin 5 mg/ml

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

L-histidín, mannitól, súkrósi, pólýsorbat 20 og þynnt saltsýra.

markaðsleyfi

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

6 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn

með

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Einungis til notkunar í eitt skipti

lengur

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

Til notkunar í bláæð

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Geymið þar s m bö n hvorki ná til né sjá.

 

 

 

er

 

 

 

 

7. Lyfið

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Eftir að lyfið hefur verið leyst upp skal geyma það í kæli og nota það innan 24 klst.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Svíþjóð

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

markaðsleyfi

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

EU/1/05/314/001/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið er lyfseðilsskylt.

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Kepivance 6,25 mg stungulyfsstofn Palifermin

i.v.

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6,25 mg

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf