Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keppra (levetiracetam) – áletranir - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKeppra
ATC-kóðiN03AX14
Efnilevetiracetam
FramleiðandiUCB Pharma SA

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x 1) töflum

1.HEITI LYFS

Keppra 250 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg af levetiracetami.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/001 20 töflur

EU/1/00/146/002 30 töflur

EU/1/00/146/003 50 töflur

EU/1/00/146/004 60 töflur

EU/1/00/146/005 100 töflur

EU/1/00/146/029 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/034 100 x 1 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 250 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 200 (2 x 100) töflum, með blue box

1. HEITI LYFS

Keppra 250 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 200 (2 pakkningar með 100) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/001 20 töflur

EU/1/00/146/002 30 töflur

EU/1/00/146/003 50 töflur

EU/1/00/146/004 60 töflur

EU/1/00/146/005 100 töflur

EU/1/00/146/029 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/034 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 250 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Innri pakkning með 100 töflum í öskju með 200 (2 x 100) töflum, án blue box.

1. HEITI LYFS

Keppra 250 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 250 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Ál/PVC þynnur

1. HEITI LYFS

Keppra 250 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2.NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

UCB firmamerki.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x 1), 120 töflum

1. HEITI LYFS

Keppra 500 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/006 10 töflur

EU/1/00/146/007 20 töflur

EU/1/00/146/008 30 töflur

EU/1/00/146/009 50 töflur

EU/1/00/146/010 60 töflur

EU/1/00/146/011 100 töflur

EU/1/00/146/012 120 töflur

EU/1/00/146/013 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/035 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 500 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 200 (2 x 100) töflum, með blue box

1. HEITI LYFS

Keppra 500 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 200 (2 pakkningar með 100) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/006 10 töflur

EU/1/00/146/007 20 töflur

EU/1/00/146/008 30 töflur

EU/1/00/146/009 50 töflur

EU/1/00/146/010 60 töflur

EU/1/00/146/011 100 töflur

EU/1/00/146/012 120 töflur

EU/1/00/146/013 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/035 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 500 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Innri pakkning með 100 töflum í öskju með 200 (2 x 100) töflum, án blue box.

1. HEITI LYFS

Keppra 500 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 500 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Ál/PVC þynnur

1. HEITI LYFS

Keppra 500 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

UCB firmamerki.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 20, 30, 50, 60, 80, 100, 100 (100 x 1) töflum

1. HEITI LYFS

Keppra 750 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 750 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sunset yellow ( E 110). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

80 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/014 20 töflur

EU/1/00/146/015 30 töflur

EU/1/00/146/016 50 töflur

EU/1/00/146/017 60 töflur

EU/1/00/146/018 80 töflur

EU/1/00/146/019 100 töflur

EU/1/00/146/028 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/036 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 750 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 200 (2 x 100) töflum, með blue box

1. HEITI LYFS

Keppra 750 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 750 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sunset yellow ( E 110). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 200 (2 pakkningar með 100) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/014 20 töflur

EU/1/00/146/015 30 töflur

EU/1/00/146/016 50 töflur

EU/1/00/146/017 60 töflur

EU/1/00/146/018 80 töflur

EU/1/00/146/019 100 töflur

EU/1/00/146/028 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/036 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 750 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Innri pakkning með 100 töflum í öskju með 200 (2 x 100) töflum, án blue box.

1. HEITI LYFS

Keppra 750 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 750 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sunset yellow (E 110). Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 750 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Ál/PVC þynnur

1. HEITI LYFS

Keppra 750 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

UCB firmamerki.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100 (100 x 1) töflum

1. HEITI LYFS

Keppra 1.000 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1.000 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/020 10 töflur

EU/1/00/146/021 20 töflur

EU/1/00/146/022 30 töflur

EU/1/00/146/023 50 töflur

EU/1/00/146/024 60 töflur

EU/1/00/146/025 100 töflur

EU/1/00/146/026 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/037 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 1.000 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 200 (2 x 100) töflum, með blue box

1. HEITI LYFS

Keppra 1.000 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1.000 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 200 (2 pakkningar með 100) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/020 10 töflur

EU/1/00/146/021 20 töflur

EU/1/00/146/022 30 töflur

EU/1/00/146/023 50 töflur

EU/1/00/146/024 60 töflur

EU/1/00/146/025 100 töflur

EU/1/00/146/026 200 töflur (2 pakkningar með 100)

EU/1/00/146/037 100 x 1 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 1.000 mg

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur 100 x 1 töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Innri pakkning með 100 töflum í öskju með 200 (2 x 100) töflum, án blue box.

1. HEITI LYFS

Keppra 1.000 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1.000 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 1.000 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Ál/PVC þynnur

1. HEITI LYFS

Keppra 1.000 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

UCB firmamerki.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG Á INNRI UMBÚÐUM

Flaska með 300 ml

1. HEITI LYFS

Keppra 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetiracetam

Fyrir fullorðna og börn 4 ára og eldri.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

300 ml mixtúra

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Notið aðeins 10 ml sprautuna sem fylgir pakkningunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að flaskan hefur verið opnuð má ekki nota hana lengur en í 7 mánuði. Dagsetning opnunar eingöngu fyrir ytri öskju

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegri flösku til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/027

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 100 mg/ml eingöngu fyrir ytri öskju

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG Á INNRI UMBÚÐUM

Flaska með 150 ml

1. HEITI LYFS

Keppra 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetiracetam

Fyrir börn á aldrinum 6 mánaða til allt að 4 ára.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

150 ml mixtúra

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Notið aðeins 3 ml sprautuna sem fylgir pakkningunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að flaskan hefur verið opnuð má ekki nota hana lengur en í 7 mánuði. Dagsetning opnunar eingöngu fyrir ytri öskju

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegri flöskutil varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/031

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 100 mg/ml eingöngu fyrir ytri öskju

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Flaska með 150 ml

1. HEITI LYFS

Keppra 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetiracetam

Fyrir börn á aldrinum 1 mánaðar til allt að 6 mánaða.

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 100 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur E216, E218 og maltitól vökva.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

150 ml mixtúra

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Notið aðeins 1 ml sprautuna sem fylgir pakkningunni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að flaskan hefur verið opnuð má ekki nota hana lengur en í 7 mánuði.

Dagsetning opnunar eingöngu fyrir ytri öskju

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegri flösku til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/032

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Keppra 100 mg/ml eingöngu fyrir ytri öskju

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 10 hettuglösum

1. HEITI LYFS

Keppra 100 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 500 mg /5 ml levetiracetam.

Hver ml inniheldur 100 mg levetiracetam.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru natríumasetat, ísediksýra, natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

500 mg/5 ml

10 hettuglös með innrennslisþykkni, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið strax eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brussels

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/146/030 (polytetrafluorethylen tappi)

EU/1/00/146/033 (Óhúðaður tappi)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Hettuglas með 5 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Keppra 100 mg/ml sæft innrennslisþykkni

Levetiracetam i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið strax eftir þynningu.

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

500 mg/5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf