Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kevzara (sarilumab) – áletranir - L04AC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKevzara
ATC-kóðiL04AC14
Efnisarilumab
Framleiðandisanofi-aventis groupe

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – PAKKNING MEÐ 2 ÁFYLLTUM SPRAUTUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 150 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 150 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (131,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn 2 áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 150 mg sprauta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA með Blue Box– FJÖLPAKKNING MEÐ 6 (3 PAKKNINGAR MEÐ 2) ÁFYLLTUM SPRAUTUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 150 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 150 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (131,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/002 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 150 mg sprauta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA án Blue Box – 2 ÁFYLLTAR SPRAUTUR (FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

KEVZARA 150 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 150 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (131,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

2 áfylltar sprautur. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/002 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 150 mg sprauta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – PAKKNING MEÐ 2 ÁFYLLTUM SPRAUTUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (175 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn 2 áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 200 mg sprauta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA með Blue Box– FJÖLPAKKNING MEÐ 6 (3 PAKKNINGAR MEÐ 2) ÁFYLLTUM SPRAUTUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (175 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/004 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 200 mg sprauta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA án Blue Box – 2 ÁFYLLTAR SPRAUTUR (FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

KEVZARA 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (175 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

2 áfylltar sprautur. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/004 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 200 mg sprauta

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – PAKKNING MEÐ 2 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 150 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 150 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (131,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

2 áfylltir lyfjapennar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/005

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 150 mg penni

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA með Blue Box– FJÖLPAKKNING MEÐ 6 (3 PAKKNINGAR MEÐ 2) ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 150 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 150 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (131,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltir lyfjapennar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/006 6 áfylltir lyfjapennar (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 150 mg penni

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA án Blue Box – 2 ÁFYLLTIR LYFJAPENNAR (FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

KEVZARA 150 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 150 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (131,6 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

2 áfylltir lyfjapennar. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/006 6 áfylltir lyfjapennar (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 150 mg penni

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – PAKKNING MEÐ 2 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (175 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

2 áfylltir lyfjapennar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/007

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 200 mg penni

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA með Blue Box– FJÖLPAKKNING MEÐ 6 (3 PAKKNINGAR MEÐ 2) ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1.HEITI LYFS

KEVZARA 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (175 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltir lyfjapennar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/008 6 áfylltir lyfjapennar (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 200 mg penni

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA án Blue Box – 2 ÁFYLLTIR LYFJAPENNAR (FJÖLPAKKNING)

1.HEITI LYFS

KEVZARA 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna sarilumab

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg sarilumab í 1,14 ml lausn (175 mg/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: histidin, arginin, polysorbat 20, súkrósi, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyf, lausn

2 áfylltir lyfjapennar. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð

Einnota

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Opnið hér

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Dagsetning þegar fjarlægt úr kæli: .../.../...

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1196/008 6 áfylltir lyfjapennar (3 pakkningar með 2)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kevzara 200 mg penni

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

KEVZARA 150 stungulyf sarilumab

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,14 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

KEVZARA 200 stungulyf sarilumab

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,14 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

KEVZARA 150 stungulyf sarilumab

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,14 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

KEVZARA 200 stungulyf sarilumab

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1,14 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf