Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kinzalmono (Telmisartan Boehringer Ingelheim Pharma KG) (telmisartan) – áletranir - C09CA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKinzalmono (Telmisartan Boehringer Ingelheim Pharma KG)
ATC-kóðiC09CA07
Efnitelmisartan
FramleiðandiBayer Pharma AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1.HEITI LYFS

Kinzalmono 20 mg töflur telmisartan

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg telmisartan.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

98 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG 13342 Berlin Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/091/009

EU/1/98/091/010

EU/1/98/091/011

EU/1/98/091/012

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kinzalmono 20 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynna með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 20 mg töflur telmisartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 40 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól E(420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

98 töflur

28 x 1 tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG 13342 Berlin Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/091/001

EU/1/98/091/002

EU/1/98/091/003

EU/1/98/091/004

EU/1/98/091/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kinzalmono 40 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynna með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 40 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Stakskammtaþynna (28x1 töflu pakkning) eða önnur þynna sem ekki er með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 40 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 80 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg telmisartan.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420).

Lesið fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

56 töflur

98 töflur

28 x 1 tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer Pharma AG 13342 Berlin Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/091/005

EU/1/98/091/006

EU/1/98/091/007

EU/1/98/091/008

EU/1/98/091/014

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kinzalmono 80 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Þynna með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 80 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Stakskammtaþynna (28x1 töflu pakkning) eða önnur þynna sem ekki er með 7 töflum

1. HEITI LYFS

Kinzalmono 80 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf