Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – áletranir - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKivexa
ATC-kóðiJ05AR02
Efniabacavir / lamivudine
FramleiðandiViiV Healthcare UK Limited 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR ÞYNNUPAKKNINGA

1.HEITI LYFS

Kivexa 600 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 600 mg af abacavíri (sem súlfat) og 300 mg af lamivúdíni

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur sunset yellow (E110), sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort, á því eru upplýsingar um áríðandi öryggisatriði

AÐVÖRUN! Hafðu STRAX samband við lækninn ef einkenni sem benda til ofnæmisviðbragða koma fram.

„Rífið hér“

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/298/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kivexa

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Miði á ytri umbúðir fyrir 90 (3 pakkningar með 30 filmuhúðuðum töflum) (með Blue Box), pakkað í glært plast

1. HEITI LYFS

Kivexa 600 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 600 mg af abacavíri (sem súlfat) og 300 mg af lamivúdíni

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sunset yellow (E110), sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning sem inniheldur 90 (3 pakkningar með 30) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

AÐVÖRUN! Hafðu STRAX samband við lækninn ef einkenni sem benda til ofnæmisviðbragða koma fram.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/298/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Fjölpakkningar með 90 (3 pakkningar með 30 filmuhúðuðum töflum) - ekki með Blue Box - YTRI UMBÚÐIR ÞYNNUPAKKNINGA

30 TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Kivexa 600 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur abacavír/lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 600 mg af abacavíri (sem súlfat) og 300 mg af lamivúdíni

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sunset yellow (E110), sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu, pakkninguna skal ekki selja staka.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Losið meðfylgjandi aðvörunarkort, á því eru upplýsingar um áríðandi öryggisatriði

AÐVÖRUN! Hafðu STRAX samband við lækninn ef einkenni sem benda til ofnæmisviðbragða koma fram.

„Rífið hér“

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/298/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kivexa

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Kivexa 600 mg/300 mg töflur abacavír/lamivúdín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

ViiV Healthcare UK Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

KIVEXA TÖFLUR AÐVÖRUNARKORT

FRAMHLIÐ

MIKILVÆGT – AÐVÖRUNARKORT

Kivexa (abacavír/lamivúdín ) töflur

Hafðu þetta kort ávallt meðferðis

Þar sem Kivexa inniheldur abacavír geta sumir sjúklingar sem taka Kivexa fengið ofnæmisviðbrögð (alvarlegt ofnæmi) sem geta reynst lífshættuleg ef meðferð með Kivexa er haldið áfram. HAFÐU

SAMSTUNDIS SAMBAND VIÐ LÆKNINN og fáðu ráðleggingar um hvort þú eigir að hætta að taka Kivexa ef :

1)þú færð útbrot EÐA

2)fram koma eitt eða fleiri einkenni sem eiga við a.m.k. TVO liði hér á eftir:

-hiti

-mæði, særindi í hálsi eða hósti

-ógleði eða uppköst eða niðurgangur eða kviðverkir

-mikil þreyta eða verkir eða almenn vanlíðan

Ef þú hefur hætt að taka Kivexa vegna þessara viðbragða MÁTTU ALDREI TAKA Kivexa eða önnur lyf sem innihalda abacavír (t.d. Ziagen, Triumeq eða Trizivir) aftur, þar sem það gæti valdið lífshættulegu blóðþrýstingsfalli og dauða innan fárra klukkustunda.

(sjá bakhlið kortsins)

BAKHLIÐ

Hafðu strax samband við lækninn ef þú telur að þú sért að fá ofnæmi fyrir Kivexa. Skrifaðu upplýsingar um lækninn hér fyrir neðan:

Læknir: ................................................

Símanúmer:..............................................................................

Ef ekki næst í lækninn þinn verður þú tafarlaust að leita annarrar læknishjálpar (t.d. á neyðarmóttöku á næsta sjúkrahúsi).

Varðandi almennar upplýsingar um Kivexa, hafðu samband við ……………….. …………… (nafn og símanúmer fyrirtækis á hverjum stað verða sett hér inn).

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf