Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kolbam (cholic acid) – áletranir - A05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKolbam
ATC-kóðiA05AA03
Efnicholic acid
FramleiðandiRetrophin Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Kolbam 50 mg hörð hylki kólínsýra

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 50 mg af kólínsýru.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki. 90 hylki.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki tyggja lyfið.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið innan þriggja mánaða frá opnun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Skilið ónotuðum lyfjum í apótek til förgunar.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street

Dublin 2, Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/895/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kolbam 50 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Kolbam 50 mg hörð hylki kólínsýra

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 50 mg af kólínsýru.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki 90 hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki tyggja lyfið.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið innan þriggja mánaða frá opnun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Skilið ónotuðum lyfjum í apótek til förgunar.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street

Dublin 2, Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/895/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Kolbam 250 mg hörð hylki kólínsýra

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 250 mg af kólínsýru.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki. 90 hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki tyggja lyfið.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið innan þriggja mánaða frá opnun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Skilið ónotuðum lyfjum í apótek til förgunar.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street

Dublin 2, Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/895/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kolbam 250 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Kolbam 250 mg hörð hylki kólínsýra

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 250 mg af kólínsýru.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki 90 hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ekki tyggja lyfið.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Notið innan þriggja mánaða frá opnun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Skilið ónotuðum lyfjum í apótek til förgunar.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Retrophin Europe Limited, Palmerston House, Fenian Street

Dublin 2, Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/895/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf