Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – áletranir - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKrystexxa
ATC-kóðiM04AX02
Efnipegloticase
FramleiðandiCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

KRYSTEXXA 8 mg innrennslisþykkni, lausn peglótíkasi

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 8 mg af peglótíkasa (8 mg/ml þykkni).

3. HJÁLPAREFNI

Tvínatríumvetnisfosfat tvíhýdrat, natríumtvívetnisfosfat tvíhýdrat,markaðsleyfinatríumklóríð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

 

 

1 hettuglas

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

með

Til notkunar í bláæð.

 

lengur

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

Hristið ekki.

 

 

Einnota.

 

 

ekki

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

er

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

Lyfið

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/810/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

með

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

 

 

er

ekki

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

KRYSTEXXA 8 mg innrennslisþykkni, lausn peglótíkasi

Til notkunar í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

 

með

8 mg/1 ml

 

 

 

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL

6.

ANNAÐ

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

EÐA FJÖLDI EININGA

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf