Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kuvan (sapropterin dihydrochloride) – áletranir - A16AX07

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKuvan
ATC-kóðiA16AX07
Efnisapropterin dihydrochloride
FramleiðandiBioMarin International Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MIÐI Á GLASI

1.HEITI LYFS

Kuvan 100 mg lausnartöflur

Sapropteríntvíhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver lausnartafla inniheldur 100 mg af sapropteríntvíhýdróklóríði (jafngildir 77 mg af sapropteríni).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 lausnartöflur

120 lausnartöflur

240 lausnartöflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku eftir upplausn.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Hvert glas af Kuvan inniheldur lítið plaströr með þurrkefni (kísilhlaup). Kyngið hvorki rörinu né innihaldi þess.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 °C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BioMarin International Limited Shanbally, Ringaskiddy County Cork

Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/481/001

EU/1/08/481/002

EU/1/08/481/003

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

kuvan

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf