Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) – áletranir - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLatuda
ATC-kóðiN05AE05
Efnilurasidone
FramleiðandiSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Latuda 18,5 mg filmuhúðaðar töflur lúrasídón

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lúrasídón hýdróklóríð sem samsvarar 18,6 mg af lúrasídóni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

30 x 1 filmuhúðuð tafla

56 x 1 filmuhúðuð tafla

60 x 1 filmuhúðuð tafla

90 x 1 filmuhúðuð tafla

98 x 1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/14/913/001 14 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/14/913/002 28 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/14/913/003 30 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/14/913/004 56 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/14/913/005 60 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/14/913/006 90 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/14/913/007 98 x 1 filmuhúðuð tafla

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Latuda 18.5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Latuda 18,5 mg töflur lúrasídón

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sunovion fyrirtækismerki

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Latuda 37 mg filmuhúðaðar töflur lúrasídón

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lúrasídón hýdróklóríð sem samsvarar 37,2 mg af lúrasídóni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

30 x 1 filmuhúðuð tafla

56 x 1 filmuhúðuð tafla

60 x 1 filmuhúðuð tafla

90 x 1 filmuhúðuð tafla

98 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/913/008 14 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/009 28 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/010 30 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/011 56 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/012 60 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/013 90 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/014 98 x 1 filmuhúðuð tafla

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Latuda 37 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Latuda 37 mg töflur lúrasídón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sunovion fyrirtækismerki

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Latuda 74 mg filmuhúðaðar töflur lúrasídón

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lúrasídón hýdróklóríð sem samsvarar 74,5 mg af lúrasídóni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

30 x 1 filmuhúðuð tafla

56 x 1 filmuhúðuð tafla

60 x 1 filmuhúðuð tafla

90 x 1 filmuhúðuð tafla

98 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/913/015 14 x 1 filmuhúðuð tafla

EU1/14/913/016 28 x 1 filmuhúðuð tafla

EU1/14/913/017 30 x 1 filmuhúðuð tafla

EU1/14/913/018 56 x 1 filmuhúðuð tafla

EU1/14/913/019 60 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/020 90 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/14/913/021 98 x 1 filmuhúðuð tafla

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Latuda 74 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Latuda 74 mg töflur lúrasídón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sunovion fyrirtækismerki

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf