Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leflunomide medac (leflunomide) – áletranir - L04AA13

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLeflunomide medac
ATC-kóðiL04AA13
Efnileflunomide
Framleiðandimedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI PAKKNING/PAKKNING MEÐ GLASI

1.HEITI LYFS

Leflunomide medac 10 mg filmuhúðaðar töflur

Leflunomide medac 15 mg filmuhúðaðar töflur

Leflunomide medac 20 mg filmuhúðaðar töflur

leflúnómíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af leflúnómíði.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af leflúnómíði.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af leflúnómíði.

3.HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur mjólkursykur og soja lesitín (sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

filmuhúðuð tafla

<Leflunomide medac 10 mg:> 30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

<Leflunomide medac 15 mg:> 30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

<Leflunomide medac 20 mg:> 15 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 filmuhúðaðar töflur)

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Leflunomide medac 10 mg

Leflunomide medac 15 mg

Leflunomide medac 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM PAKKNING MEÐ GLASI

1. HEITI LYFS

Leflunomide medac 10 mg filmuhúðaðar töflur

Leflunomide medac 15 mg filmuhúðaðar töflur

Leflunomide medac 20 mg filmuhúðaðar töflur

leflúnómíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af leflúnómíði.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af leflúnómíði.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af leflúnómíði.

3. HJÁLPAREFNI

Þetta lyf inniheldur mjólkursykur og soja lesitín (sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli).

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

filmuhúðuð tafla

<Leflunomide medac 10 mg:> 30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

<Leflunomide medac 15 mg:> 30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

<Leflunomide medac 20 mg:> 15 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf